U tijeku sanacija odlagališta Petrovačka dola

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Radovi na sanaciji županijskog odlagališta komunalnog otpada „Petrovačka dola“ u Vukovaru, gdje se već godinama dovozi otpad iz cijele Vukovarsko-srijemske županije, napreduju dobro. Zaključak je to predstavnika vukovarske gradske uprave, gradske tvrtke Komunalac i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su obišli gradilište i izvršili nadzor. Radovi na sanaciji „Petrovačke dole“ odnose se na sanaciju i zatvaranje dijela popunjenog postojećeg odlagališta, sanaciju i zatvaranje popunjene azbestne plohe i proširenje odlagališta u svrhu daljnjeg odlaganja otpada. Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi oko 11,2 milijuna kuna pri čemu Fond sufinancira radove u visini od 90 posto dok se Grad Vukovar obvezao osigurati preostali iznos. Rok završetka radova je studeni ove godine. Prema ranijim informacijama Hrvatska je do kraja 2018. godine obvezna uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom. Do tada sva odlagališta otpada u Hrvatskoj moraju biti sanirana i usklađena, neusklađena zatvorena, te izgrađena mreža centara za gospodarenje otpadom. Inače, sanacija “Petrovačke dole” trebala je uslijediti još prije Domovinskog rata ali je započela tek nedavno.

PRESS 032