Vijest i struktura vijesti

Vijest je temeljna novinarska vrsta. Ona je najkraći novinarski oblik i sadrži istinite, kratke, jasne i pravodobne podatke o nekom događaju.

Bitni elementi koje mora zadovoljiti svaka vijest jesu:
1. istinitost
2. novost
3. aktualnost (to znači objaviti vijest što brže nakon događaja)
4. zanimljivost
5. važnost
6. kratkoća
7. jasnoća
8. preciznost

5W
U svezi s vijestima pojavljuje se izraz 5W. To je kratica za pet bitnih pitanja čiji odgovori bi se trebali naći u svakoj vijesti (tko, što, kada, gdje i zašto). Budući da u engleskom jeziku sve počinju slovom W (who, what, when, where, why), odatle i izraz 5W.

Struktura vijesti:
1. Najčešća struktura vijesti je AP-lead (lead – glava, središte). To znači da ćemo odmah na početku dati bit vijest (glavu vijesti), a potom na nju dodajemo i ostale informacije, takozvano tijelo (body) vijesti.

2. Struktura obrnute piramide znači da na početku damo temeljni pregled svih važnih informacija, a prema kraju vijesti sužavamo točku pozornosti na samo jedno pitanje, npr. na onoga tko je sudjelovao u tom događaju.

3. Vijest s odloženim djelovanjem ili pravilo postupnog otkrivanja struktura je u kojoj sve ne otkrijemo na početku nego postpuno otkrivamo glavni događaj. Prva rečenica treba biti sročena tako da se iz nje ne može zaključiti o čemu je riječ.

4. Vijest u nizu posebna je vrat vijesti u kojoj o istom događaju ili o nizu međusobno povezanih događaja (npr. vijesti o velikim nesrećama) izvješćujemo onim redom kojim teče taj događaj i to iz sata u sat u vrućim medijima(radiju i televiziji), a u novinama iz dana u dan, iz tjedna u tjedan. Važno za vijest u nizu jest da se glavni elementi početne vijesti uvijek ponavljaju u svim kasnijim vijestima.

Često se u novinama uz neki opširniji članak može naići na posebno istaknutu cjelovitu vijest (uokvirenu ili otisnutu masnim slovima) koja služi kao dopuna izvješću, reportaži ili kojoj drugoj vrsti. To je ANTRFILE (fran. entrefilet, čitaj antrfilé).

ĐURO KARALIĆ/MALA ŠKOLA NOVINARSTVA.DOC