Uz apel “Voda za sve!” obilježava se Svjetski dan voda

Foto: vitez.ba

VINKOVCI, Opća skupština UN-a je rezolucijom iz 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan diljem svijeta posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

Ovogodišnji moto Svjetskog dana voda je “Leave no one behind”, što znači da nikoga ne smijemo ostaviti po strani, uz apel “Voda za sve!” i podsjeća da u skladu s ciljem 6 Agende za održivi razvoj voda treba biti dostupna svima do 2030. godine, izvjestili su u prigodni obilježavanja Svjetskog dana voda iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK), koji kako se ističe, godinama provodi aktivnosti usmjerene upravo na taj cilj: osigurati kvalitetnu pitku vodu za sve korisnike na svom distribucijskom području koje obuhvaća 15 općina i 2 grada.

“Kroz projekt regionalnog vodovoda do sada je osigurana kvalitetna i zdravstveno ispravna voda za korisnike u naseljima: Vinkovci, Babina Greda, Cerić, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci, Stari Mikanovci, Novi Mikanovci, Vođinci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Jarmina, Markušica, Gaboš, Ostrovo, Podrinje, Tordinci, Antin, Mlaka Antinska, Korođ, Privlaka, Otok, Komletinci, Slakovci i Srijemske Laze”, navode iz VVK dodajući kako je do sada izgrađeno 198 kilometara regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je 240 milijuna kuna.

Podsjećaju kako su prošle godine vodu iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevacima dobili Otok, Komletinci, Privlaka, Slakovci i Srijemske Laze, a u planu je da u sljedećem razdoblju voda iz Sikirevaca dođe i u Cvelferiju i to izgradnjom cjevovoda Drenovci-Soljani, Soljani-Strošinci i Vrbanja-Strošinci. Za cjevovod Drenovci-Soljani odabran je izvođač radova, ali je u tijeku žalbeni postupak, za cjevovod Vrbanja-Strošinci stigla je obavijest od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da se projekt nalazi na inicijalnoj rang listi projekata koji će ući u financiranje dok je cjevovod Soljani-Strošinci kandidiran za financiranje iz Mjere 7.2.1. Programa ruralnog razvoja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi izvijestila je VVK i da se cjevovod Nuštar-Marinci također nalazi na inicijalnoj rang listi za financiranje, dok će Hrvatske vode financirati izgradnju vodospreme i crpne stanice u Nuštru. Nakon ovih radova samostalni lokalni sustavi u Nuštru i Marincima prestat će s radom i ova naselja bit će spojena na regionalni vodovod. Kada je riječ o Nuštru, to je naselje dio Aglomeracije sjever koja uz općinu Nuštar obuhvaća i općine Jarmina, Tordinci i Markušica i u sklopu koje će, uz mrežu odvodnje i besplatne priključke, u potpunosti biti rekonstruirana i vodovodna mreža. Za taj projekt osigurana su sredstva za pripremne radnje odnosno izradu studije.

U ovoj godini VVK namjerava vodoopskrbni sustav Tovarnik priključiti na regionalni vodovod. Ugovor za treći zdenac je dobiven i nakon uključenja tog zdenca odnosno povezivanja sva tri zdenca u Tovarniku vodu iz regionalnog vodovoda dobit će Tovarnik, Ilača, Banovci, Vinkovački Banovci, Đeletovci, Nijemci i Donje Novo Selo, a zdencima će se upravljati s distribucijskog centra Kanovci. U sljedeće 3 godine, do završetka radova u prvoj fazi izgradnje regionalnog vodovoda, planirani su i radovi na dionicama: vodosprema Slakovci-Slakovci-Srijemske Laze-Stari Jankovci, Slakovci-Svinjarevci-Orolik i vodosprema Drenovci-Gunja istok-Đurići. Kako bi i nakon izgradnje regionalnog vodovoda i spajanja svih naselja na distribucijskom području VVK na njega potrošači bili sigurni da u vrijeme veće potrošnje ili kvarova neće ostati bez vode, poteklih godina radilo se na izgradnji vodosprema koje su jamac potrošačima da će i u izvanrednim situacijama imati vode. VVK sada ima dvije vodospreme: Retkovci koja daje sigurnost stanovnicima općina Ivankovo, Vođinci i Stari Mikanovci i Vinkovci za Vinkovce i naselja u općinama Jarmina, Markušica i Tordinci. U planu je i izgradnja vodospreme i crpne stanice u Slakovcima, Drenovcima i Županji čime bi naselja koja dobivaju vodu iz Regionalnog vodovoda “Istočna Slavonija” dobila veću sigurnost u isporuci.

Na regionalnom vodocrpilištu u Sikirevcima u tijeku su radovi na razdvajanju sustava i stvaranju dva zasebna sustava, vinkovačkog i brodskog, a podnesen je i zahtjev Hrvatskim vodama za rekonstrukciju trafostanice u Sikirevcima kako bi sustavi bili u potpunosti razdvojeni, a građani u obje županije sigurni da će u svakom trenutku imati dovoljne količine kvalitetne i zdravstveno ispravne vode, poručuju iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.