SDP Grada Vukovara predstavio Strategiju za mlade

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Predsjednik Foruma mladih SDP-a Grada Vukovara Dejan Gemeri predstavio je Strategiju za mlade Grada Vukovara. Kako je rečeno Strategija, koja obrađuje niz tema s područja grada koje se tiču mladih osoba, biti će i dio izbornog programa na predstojećim lokalnim izborima.

„Strategija je kruna našega dosadašnjeg rada. Mi smo generacija koja može birati hoće li prebacivati odgovornost na druge ili preuzeti odgovornost na sebe i pokušati rješavati neke probleme“, rekao je Gemeri.

Strategija, kojoj je slogan „Mladi za mlade“, obrađuje pitanja odgoja i obrazovanja bez podjela, zalaže se da osnovne škole budu po upravom Grada, a ne županije, za smanjivanju socijalnih i ekonomskih razlika među djecom i mladima, poticanju mladih na poduzetništvo, razvoju urbane kulture, podršci mladim majkama i očevima, vrednovanju rada civilnog sektora, poticanju različitih vrsta sportova… Gemeri je rekao kako je svaka od tih stavki, kao i još neke koje nisu spomenute, detaljno obrađena u Strategiji. Svaka od njih donosi i prijedloge rješenja.

„Zalažemo se da mladi predškolske ustanove i škole pohađaju bez podjela. Želimo da besplatan prijevoz i stipendije imaju svi bez iznimaka. Osmislili smo i niz mjera za poticanje mladih na poduzetništvo“, rekao je Gemeri.