OTVORENA ŠETNICA UZ DUNAV

Foto: Ivan Matić

Na dan kada se obilježava Svjetski dan voda Vukovar je dobio novu šetnicu uz Dunav koja se proteže od Luke Vukovar pa do ušća Vuke u Dunav, odnosno, do samoga centra grada. Uz stazu za šetanje šetnicu čini i biciklistička staza, a postavljene su i klupe za sjedenje, koševi za otpatke…