Kroz projekt Vukovar osigurano 2290 besplatnih priključaka na sustav odvodnje

Foto: Vodovod grada Vukovara

Nakon ugovaranja nastavka radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV),
Vodovod grada Vukovara je tijekom 2021. godine započeo sa prikupljanjem potrebne dokumentacije za prijavu novog projektnog elementa projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada
Vukovara“ – Priključci, izvijestili su iz Vodovoda grada Vukovara.

Podsjećaju kako je projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ vrijedan gotovo 362 milijuna kuna bez PDV-a, a sastoji se od 7 ugovora:

 1. Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje
  sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara
 2. Izvođenje radova u perifernim naseljima grada Vukovara na izgradnji objekata vodoopskrbnog
  sustava i sustava odvodnje
 3. Usluge nadzora nad provedbom projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada
  Vukovara
 4. Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara
 5. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe
 6. Promidžba i vidljivost i naknadno ugovorenog ugovora 7. Priključci koji je uvršten i prihvaćen u projekt tijekom 2021. godine i čini sada njegov sastavni dio.

Obzirom da projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ nisu bili
obuhvaćeni priključci na sustav javne odvodnje kao i da treba uvažiti činjenicu o smanjenju broja stanovnika na uslužnom području Vodovoda grada Vukovara čime dolazi i do smanjenja količine otpadne vode, pristupilo se iznalaženju rješenja o priključenju korisnika sa ciljem zadovoljavanja potrebnih količina otpadne vode za nesmetan rad budućeg Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poručuju iz Vodovoda grada Vukovara.

Dodaju kako je cilj projekta osigurati dostatnu količinu otpadne vode kako bi projekt vrijedan 362 milijuna kuna bio priveden kraju te bile izbjegnute potencijalne korekcije od strane nadležnih tijela.

Projektom „Priključci“ obuhvaćeni su dijelovi grada Vukovara koji su dobili mogućnost putem projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ koristiti uslugu javne odvodnje putem novoizgrađene mreže odvodnje, a dosad se nisu priključili na sustav javne odvodnje te Općina Bogdanovci i Općina Borovo, podsjeća se i dodaje kako vrijednost ugovorenih radova u sklopu projekta “Priključci” iznosi gotovo 9 milijuna kuna bez PDV-a dok je rok završetka izvođenja radova jesen 2023. godine.

“Obzirom na preostali financijski iznos iz projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada
Vukovara“ bilo je moguće obuhvatiti isključivo priključke koji do sada nisu izvedeni na novoizgrađenoj
infrastrukturi financiranoj projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“.
Svi korisnici nakon izgradnje priključaka i ishođenja potrebne dokumentacije biti će obaviješteni o
potrebnom postupanju kako bi mogli započeti koristiti sustav odvodnje”, navodi se i poručuje kako tim projektom Vodovod grada Vukovara uz osiguranje 2290 novih priključaka na javni sustav odvodnje
utječe i na zaštitu okoliša i prirode čime dodatno doprinosi lokalnoj zajednici smanjenjem onečišćenja i
otjecanja otpadnih voda u okoliš i podzemne vode.

Foto: Vodovod grada Vukovara