Iločani ipak neće na prijevremene izbore, usvojen proračun Grada za 2023.

Foto: Radio Ilok

Kada se već pomislilo kako bi Iločani mogli na prijevremene izbore nakon što je na sjednici Gradskog vijeća održanoj prošloga tjedna gradonačelnica Marina Budimir povukla prijedlog proračuna Grada Iloka za 2023. nezadovoljna usvojenim amandmanima od većine u Gradskom vijeću, stvar se preokrenula i na jučer održanoj zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Vijeća, proračun je prošao.

“Usvojen je proračun što će omogućiti funkcioniranje Grada, veliki projekti su pred nama, moramo se skoncentrirati na obveze koje smo preuzeli da se taj projekt završi (kapitalni projekt obnove zidina) i svima nama želim puno uspjeha u novoj 2023. godini“, kazala je za Radio Ilok gradonačelnica Marina Budimir.

Predsjednica Gradskog vijeća Renata Banožić nakon sjednice za Radio Ilok istaknula je pak kako je zakonska obaveza gradskih vijećnika donijeti Plan Proračuna Grada Iloka za iduću godinu te podsjetila kako su vijećnici NL Vilima Čuljka, HSLS-a i HDZ-a uložili tri amandmana koje je gradonačelnica Marina Budimir prihvatila te da je s tim uloženim amandmanima jednoglasno usvojen gradski proračun za 2023. godinu.

„To je amandman da se skine s pozicije kratkoročnog zaduženja 265.000,00 eura za kupovinu zemljišta, a amandman je išao ispred mene kao vijećnice HDZ-a, drugi amandman odnosi se na osiguranje sredstava KUD-ovima u iznosu od 18.000,00 eura a predložio ga je vijećnik Vilim Čuljak jer je po planu Proračuna koji je predložila gradonačelnica za KUD-ove bilo osigurano nula kuna, dok je treći amandman povećanje iznosa za slovačku i srpsku nacionalnu manjinu s kojim im je povećan iznos za 1.000,00 eura, a amandman je uložio vijećnik Ivan Vrljić. S tim amandmanima usvojen je Plan Proračuna za 2023. godinu”, pojasnila je Banožić.

Što se tiče kreditnog zaduženja Grada, po njezinim riječima, vijećnici su jednoglasno podržali dodatno zaduženje za do 9 milijuna kuna, odnosno do 1.195.000,00 eura zbog završetka kapitalnog projekta obnove zidina. “Time su vijećnici pokazali da nam je vrlo bitno da se projekt završi te da Grad nastavi normalno funkcionirati kao i sve gradske udruge. Mi se zaista toplo nadamo da će s davanjem suglasnosti za ovaj kredit taj projekt biti i završen, a po planu to je do 02. lipnja 2023. godina, eventualno uz odobrenje produženja, do kraja 2023. godine”, napomenula je Renata Banožić.

Planirani prihodi i primici proračuna Grada Iloka za 2023. iznose 8.682.238,65 eura, a rashodi i izdaci 10.008.354,85 eura. Razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu 1.326,116,20 eura bit će pokrivena iz prenesenog viška ostvarenog poslovanjem iz prethodnih godina.