Gradske vlasti Iloka žele smanjiti broj mjesnih odbora

ILOK, Gradonačelnica Iloka Marina Budimir pokrenula je incijativu za izjašnjavanjem građana Iloka o potrebi smanjenja postojećeg broja mjesnih odbora na području najistočnijeg hrvatskog grada.

Naime, zbog poteškoća u radu s kojima su se susretali mjesni odbori, smanjene aktivnosti pojedinih članova i odbora, smanjenog broja stanovnika u Iloku, veličine grada, gradonačelnica Budimir predlaže smanjenje broja mjesnih odbora u naselju Ilok. Namjera je smanjenjem broja mjesnih odbora povećati učinkovitost, operativnost i bolje rezultate rada mjesnih odbora, navodi se u pozivu građanima na web stranici Grada Iloka.

“Ove godine ističe mandat mjesnim odborima na području Grada Iloka te nam ove godine predstoje novi izbori za članove mjesnih odbora na području Grada Iloka. O terminu održavanja izbora svi građani bit će pravovremeno obaviješteni te ovim putem pozivamo sve građane da se aktivno uključe u predstojeće izbore za mjesne odbore Grada Iloka”, pozivaju se Iločani.

Na području naselja Ilok trenutačno djeluju četiri mjesna odbora, a gradonačelnica predlaže njihovo smanjenje na jedan ili najviše dva o čemu se građani Iloka mogu izjasniti putem upitnika koji trebaju ispuniti te ga dostaviti u gradsku upravu.