Grad Vinkovci i Team One Invest Consulting Group teško do dogovora oko prodaje Cibalije

Foto: Grad Vinkovci

VINKOVCI, Iz Grada Vinkovaca navode kako nakon jučerašnjeg radnog sastanka predstavnika Grada Vinkovaca i predstavnika Team One Invest Consulting Group poslovne grupacije sve je izglednije kako dogovora oko prodaje dionica Cibalije neće biti. Podsjetimo, na službenoj stranici Grada Vinkovaca u ponedjeljak je objavljen Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Cibalije. Radi se o 62.963 dionice u vlasništvu Grada Vinkovaca, nominalne vrijednosti 6.296.300 kuna ili 52% temeljnog kapitala. Navedeni javni poziv objavljen je upravo na temelju pisma namjere koje su poslali iz spomenute poslovne grupacije i u posljednjih nekoliko tjedana sve je vodilo prema tome da će Cibalia, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, napokon dobiti novoga vlasnika. Posljednji sastanak nije protekao u tom tonu i čini se kako od posla neće biti ništa. Gradonačelnik Ivan Bosančić objašnjava kako ponude koja bi zadovoljavala sve uvjete iznesene u Javnom pozivu još uvijek nema, ali da je bilo određenih prijedloga od strane potencijalnih investitora. Naime, gospodin Eduard Brunner predložio je da Cibalia započne registracijski postupak pri FIFA-i za njegove igrače kako bi isti što prije zaigrali u Vinkovcima, a prema ranijem dogovoru jasno mu je dano do znanja kako je tako nešto moguće ako klubu uplati donaciju u iznosu godišnjih plaća tih igrača te snosi sve ostale troškove koji nastanu prilikom njihova boravka u Vinkovcima.

„Obzirom da do današnjeg dana klubu nije uplaćena donacija kao sredstvo osiguranja za pokretanje postupka registracije, ista nije ni pokrenuta od strane kluba. Unatoč predloženim višestrukim mogućnostima za osiguranje obiju strana u postupku donacije dogovor, nažalost, nije postignut. U daljnje aktivnosti vezane uz prodaju dionica Cibalije ulazimo s onim tko ispuni sve uvjete navedene u Javnom pozivu. Dionice Cibalije su na prodaju, ali samo ozbiljnim investitorima odnosno onima koji će ulagati u klub i raditi na njegovom razvoju i napretku“, rekao je Bosančić.

Dovođenje i registracija stranih igrača od strane potencijalnih investitora, bez prethodnog podmirenja njihovih troškova i prije stjecanja vlasničkog udjela ili preuzimanja društva, ističe, samo bi predstavljalo dodatno opterećenje klubu. Gradonačelnik naglašava kako je Javni poziv još uvijek otvoren te kako se na isti mogu javiti zainteresirani investitori pa i Eduard Brunner ukoliko je spreman ispuniti sve potrebne uvjete, što trenutno nije slučaj. A ti uvjeti, između ostalog, podrazumijevaju kako je ponuditelj dužan uplatiti jamčevinu u visini 13.272,28 € u Proračun Grada Vinkovaca, predočiti popunjene i ovjerene obrasce BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne starije od 30 dana te se Pismom namjere obvezati da će u slučaju ako njegova ponuda bude najpovoljnija jamčiti:

– financijsku stabilnost Društva u vremenu najmanje pet godina računajući od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica

– zadržati i nastaviti koristiti poznato ime Društva, zadržati postojeći grb, kao i sjedište Društva u Vinkovcima,

– da u cijelosti prihvaća uvjete poziva i da njegova ponuda ostaje na snazi do okončanja postupka prodaje dionica.

Ispunjenje obveza iz Pisma namjere, a koje su i sastavni dio Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, ponuditelj mora jamčiti garancijom banke ili uplatom na račun Grada u visini od 663.614,04 € (5.000.000 milijuna kuna), a dužan je i dostaviti Izjavu kako nema zapreke stjecanja dionica sportskog dioničkog društva sukladno Zakonu o sportu, Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

Predsjednica kluba Dea Lasić objašnjava pak kako su iz Team One Invest Consulting Group poslovne grupacije i njih kontaktirali u vezi registracije igrača, na što im je ponuđen dolazak na probu za koju se može dobiti viza, a da u međuvremenu kupe klub i onda podnesu zahtjev za boravak i rad. Tako bi, dok proces radnih dozvola bude gotov, igrači mogli boraviti u Hrvatskoj, trenirati te bi u idućem prijelaznom roku bili i registrirani. Takvu opciju nisu prihvatili, zahtijevali su, ističe Lasić, da igrači odmah budu registrirani što bi u konačnici dovelo do toga da Cibalia s njima mora potpisati ugovore, bez obzira kako završila priča oko prodaje.