Dodijeljena sredstva za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog područja županije

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

VINKOVCI, Župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić potpisao je i uručio ugovore o dodjeli potpora za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko – srijemske županije u 2024. godini. Napomenuto je kako je za Javni poziv za ostvarivanje potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini u proračunu je osigurano 230 tisuća eura kao i da su pristigle 23 prijave.

“Od tih pristiglih prijava njih 20 je zadovoljilo propisane uvjete. Pozivam sve da na sljedećem javnom pozivu, koji će biti objavljen kroz dva do tri mjeseca, pomno prate što se sve i na koji način financira, a kako bismo iskoristili sva sredstva koja su osigurana u proračunu”, rekao je Dekanić.

Dodao je kako je ukupna vrijednost uručenih ugovora nešto manja od 60.000 eura kao i da će ostatak sredstava osiguranih u proračunu biti utrošen do kraja godine kroz novi javni poziv. U sklopu javnoga poziva prihvatljive su bile aktivnosti vezane uz razvoj stočarskog fonda. Pojašnjeno je kako su sve aktivnosti bile usmjerene na ozdravljenje odnosno revitalizaciju svinjogojstva, s obzirom na bolest koja je zahvatila našu županiju. Prihvatljive aktivnosti su bile i nabava i projektiranje solarnih panela, ekološka poljoprivredna proizvodnja, ambalaže za preradu prehrambenih poljoprivrednih proizvoda, bušenje bunara i zdenaca i u konačnici tendencija je bila na zaštiti usjeva od nevremena.