Sanacija konstrukcije pješačkog mosta u središtu Vukovara

VUKOVAR, sukladno ranijim najavama  započeli su radovi na sanaciji pješačkog mosta „Jean-Michel Nicolier” preko rijeke Vuke, a koji se nalazi u središtu grada.

„Predviđeni zahvat sanacije osigurava kriterije mehaničke otpornosti i stabilnosti za opterećenja koja će se pojaviti pri izvanrednim opterećenjima kao što je događaj obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara, kao i pri interventnim prelascima servisnih i komunalnih vozila. Vijek uporabljivosti i trajnosti rasponske konstrukcije mosta, nakon provedene sanacije, biti će najmanje 50 godina, uz redovito održavanje i monitoring sustava odvodnje“, stoji na službenoj stranici Grada Vukovara.

Radovima na sanaciji prethodila su istraživanja o stanju postojeće konstrukcije koju je proveo Građevinski fakultet Osijek. Provedeno istraživanje pokazalo je da pješački most „Jean-Michel Nicolier” ne zadovoljava kriterije mehaničke otpornosti i stabilnosti prema važećim normama i nema dovoljnu razinu rezerve sigurnosti, kako za izvanredna opterećenja (LM4 i servisno vozilo) tako i za reducirano pješačko opterećenje za običnu uporabu.

„Iz statičkog proračuna je utvrđeno da je ugrađene armature oko četiri puta manje od potrebne te da je armatura donje zone mosta u potpunosti odvojena od betonskog tijela. Korištenje mosta, pogotovo u uvjetima posebnih opterećenja, u što spada i Kolona sjećanja i prelazak servisnih vozila, predstavlja rizik za sigurnost ljudi“, navode iz Grada Vukovara.

Radovi na sanaciji mosta, u zavisnosti od vremena, trajat će do kraja veljače, a za što je osigurano oko 800 tisuća kuna.

PRESS 032