Kreću besplatna ljetovanja za djecu, najavljeno organiziranje produženog boravka u školama

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradsko vijeće Vukovara donijelo je, većinom glasova, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara. Kako stoji u donesenom Pravilniku neke od struka će pri dodjeli kadrovskih stanova imati prednost. Posebno su tu spomenuti pripadnici Hrvatske vojske, policije, liječnika i ostalih deficitarnih zanimanja.

Tijekom sjednice vijećnici su prihvatili i izvješće o realizaciji programa Gradskog savjeta mladih za 2018. godinu, izvješće o radu i financijsko izvješće ustanove Sportski objekti Vukovar za 2018. godinu kao i odluku o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za 2018.

Sjednici Gradskoga vijeća prethodio je Aktualni sat gradonačelnika tijekom kojega su gradski čelnici najavili kako će ove godine 400-ak vukovarske djece ići besplatno na ljetovanje. Prva skupina djece na besplatno ljetovanje i krstarenje Jadranom kreće sredinom lipnja. Tijekom lipnja biti će raspisan i javni poziv na koji će se moći javiti roditelji kako bi prijavili djecu za ljetovanje.

Najavljeno je i kako će od iduće školske godine djeca iz većine osnovnih škola na području grada imati osiguran produženi boravak u školi. Isti za sada neće biti organiziran u školama Antuna Bauera i Nikole Andrića koji provode nastavu u istom objektu.

Bilo je riječi i obnovi Hotela Dunav, obnovi cesta, izgradnji obilaznice, radovima na Otoku sportova, održavanju Pravoslavnog groblja, poticanju poduzetništva, izgradnji lukobrana na novoizgrađenoj Marini, tretiranju komaraca…