Župan Galić: Nisam bio strana u postupku, tražit ću ispravak iznesenih navoda

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gotovo četiri godine od poplava u županjskoj Posavini sud u Županji donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj je država Hrvatska dužna isplatiti 155 tisuća kuna Petru Sirotkoviću sinu 86-godišnje Ruže Sirotković koja je smrtno stradala u poplavi. Prema toj presudi župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić smatra se krivim jer nije na vrijeme donio odluku o evakuaciji ugroženoga stanovništva.

„Nisam bio stranka u postupku niti sam vidio nepravomoćnu presudu te nisam bio u mogućnosti izložiti svoje stavove, dokaze i mišljenja. Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao donijeti ja, kao župan, jer Odluku donosi Vlada RH, sukladno tadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju, čl.4. stavak 1. Odluku je Vlada RH donijela tek 20.svibnja 2014. Odluka o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva donio sam 17.05.2014. u 12,28 sati, a ona je donesena prije puknuća nasipa koji se dogodio u 14,47 sati u Račinovcima te u 15,10 sati u Rajevom Selu. Na lokacije predviđene Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite općina koje je trebalo evakuirati, bio je osiguran dovoljan broj autobusa  u 14,10 sati. Stanovništvo je odbijalo evakuaciju što mogu posvjedočiti načelnici Općina. Budući mi je objavom netočnih navoda od strane medija, povrjeđeno pravo osobnosti  te ću od medija zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju“, stoji u izjavi Galića.