Zašto slavimo Silvestrovo i tko je zapravo bio sveti Silvestar?

Foto: nedjelja.ba

Posljednji dan u godini, 31. prosinca, naziva se Silvestrovo po papi Silvestru I. U povijesti papinstva njegov je pontifikat najduže trajao, skoro 22 godine, ili ukupno 8005 dana.

Godinu dana nakon proglašenja Milanskog edikta kojim car Konstantin kršćanima jamči slobodu, Silvestra su 314. godine izabrali za 34. nasljednika svetog Petra. Bio je Rimljanin, a o njegovom privatnom životu ima vrlo malo podataka.

Zna se tek da je bio sin bio sin čovjeka koji se zvao Rufin. No zato je na duhovnom polju Silvestar uložio svu svoju snagu u izgradnju bazilika i hramova te postavljanju duhovnih temelja u izgradnju crkve, piše Bitno.

Konstantin je 320. godine na Vatikanskom brežuljku postavio temelje crkvi svetog Petra, a u Jeruzalemu temelje bazilike nad Svetim grobom. Papi Silvestru pripisuju se zasluge za gradnju crkava: Svete Agneze, Svetog Lovre i Svetog Pavla van zidina.

Za njegova pontifikata crkva je organizirala Prvi nicejski sabor 325. godine, na kojem Silvestar zbog starosti nije sudjelovao, ali je poslao dva izaslanika po imenu Vit i Vicencije, koji su odobrili njegove odluke.

Na tom saboru raspravljalo se o arijanskoj herezi koju su nakon dva mjeseca rasprava biskupi osudili te formulirali Nicejsko Vjerovanje kojim se utvrđuje božanska narav Kristova. Arije Isusa smatra običnim čovjekom, a ne Sinom Božjim. Pojedini izvori navode kako je Silvestar bio prvi papa nositelj tijare.

Preminuo je 31. prosinca 335. godine. Crkva ga je službeno proglasila zaštitnikom od gube, a njegove relikvije se nalaze u Rimu u crkvi svetog Silvestra.