Vukovar dobio Marinu sa 140 vezova za razna plovila

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Svečano je na obali Dunava, kod stare klaonice, otvoreno Komunalno pristanište Marina koje je namijenjeno za privez čamaca i drugih plovila za sport i rekreaciju građana Vukovara i okolice. Kako je rečeno pristanište se sastoji od vodnog prostora za vez plovila, pontona, sidrenog sustava i pristupnog mosta s postojeće obaloutvrde.

„Marina je dugačka 250 metara i ima ukupno 140 vezova za plovila od kojih je 90 njih namijenjeno za čamce dužine do 6 metara dok je preostalih 50 vezova namijenjeno za brodice do 12 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 9,6 milijuna kuna“, rekao je ravnatelj Lučke uprave Vukovar Alen Jakumetović.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava najavio je kako će Marinom upravljati grad, a da će upravitelj biti izabran putem javnoga natječaja. Najavio je i kako će lučica u središtu grada biti obnovljena i uređena na način da će se u nju moći smjestiti veće brodice čiji vlasnici to mogu i platiti.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podsjetio je kako je izgradnja Marine dogovorena još na sjednici Vlade RH u Vukovaru koja je održana u studenom 2016. Godine kao i da će ovaj novi sadržaj u Vukovaru biti multifunkcionalan i da će donijeti dobroga svim građanima. Po riječima Butkovića do kraja godine biti će raspisan natječaj za izgradnju i uređenje vukovarske obilaznice vrijedan 200 milijuna kuna. Tijekom slijedeće godine krenut će se i s programom izgradnje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području grada u što će biti uloženo 150 milijuna kuna.