Vodovod grada Vukovara: Zdravlje ljudi nije dovedeno u pitanje niti je ostvarena laka zarada pojedinaca

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Vodovod Grada Vukovara oglasio nam se zahtjevom za ispravak objavljene netočne informacije. Iz Vodovoda reagiraju na tekst pod nazivom „Živi zid: Radi brze i lake zarade pojedinaca u pitanje dovedeno zdravlje ljudi“ potpisano po gradskom vijećniku Živog zida Tomislavu Josiću. Ističu kako zdravlje ljudi nije dovedeno u pitanje niti je ostvarena laka zarada pojedinaca.

„Ova tvrdnja je netočna jer iz dokumentacije i izvješća nadzornih tijela na navedenom projektu proizlazi da se radilo i da se radi sukladno pravilima struke te da su svi uvjeti koji se odnose kvalitetu materijala i radova ispunjeni prema propisanim uvjetima natječajne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta te regulative RH i prihvaćenim direktivama EU. Za većinu dionica projekta, ukupno 26, već je ishođena uporabna dozvola od strane za to nadležnih tijela državne uprave što je i potvrda ispravnosti ugrađenih materijala i izvedenih radova. Sve dionice za koje su ishođene uporabne dozvole puštene su u rad. Važno je napomenuti da se uporabna dozvola ne može ishoditi bez atesta o kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti ugrađenog materijala. Isto tako u ovom priopćenju iznesen je netočan navod da je u Vodovodu grada Vukovara d.o.o. u najnovije vrijeme zaposleno desetak novih djelatnika. Stupanjem na dužnost nove uprave 1.10.2017. godine bilo je zaposleno 107 djelatnika dok je trenutni broj djelatnika 108“, stoji u reagiranju kojega potpisuje direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov.