Vlada RH usvojila prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kazne od 700 pa do 4.000 eura

Foto: Vlada RH

ZAGREB, Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojen je prijedlog izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira prema kojemu se kazne za najteže prekršaje, među kojima su i isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju kao i poticanje lažnih vijesti. Te odredbe vrijediti će i za uzvike „Za dom spremni“ i slično. Do sada je se za te prekršaje primjenjivao zakon iz bivše Jugoslavije prema kojemu su za te prekršaje izricale kazne od 20 do 170 eura. Prema novom prijedlogu zakona kazne sada rastu i za 33 puta tako da će se kazne kretati od 700 pa do 4.000 eura. Treba znati i kako će se prijedlog zakona u Hrvatskom saboru naći po hitnoj proceduri.

„Za pojedine vrste prekršaja povećavaju se novčane kazne kako bi bile prilagođene zahtjevima vremena i imale odvraćajući učinak, i to na način da se ujednačavaju sa kaznama za slične prekršaje iz drugih zakona”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. 

Kako je pojašnjeno na sjednici Vlade za grupu najtežih prekršaja, predlažu se kazne koje će iznositi od 700 pa sve do 4000 eura. Među njih, spadaju i prekršaji remećenja javnog reda i mira isticanjem ili nošenjem simbola, izvođenje, reproduciranje pjesama skladbi i tekstova, slika, crteža, drsko i nepristojno ponašanje u javnosti kojim se vrijeđa građane i narušava njihov mir, ali i izmišljanje i širenje lažnih vijesti, i među ostalim, neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja.

Za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, predviđene su kazne od 300 do 2000 eura.

U iznosima od 200 do 1000 eura, kaznit će se počinitelji prekršaja vrijeđanja i omalovažavanja moralnih osjećaja građana, i, među ostalim, oni koji se na javnom mjestu odaju pijančevanju ili konzumaciji opojnih droga.

Novčane kazne za skitnju, prosjačenje, odavanje prostituciji ne mijenjaju se, istaknuo je Božinović te dodao je da će se time baviti posebna međuresorna skupina koja će raditi na temeljitoj reviziji postojećeg Zakona protiv javnog reda i mira.