Vinkovci: Od danas nova pravila u odvozu otpada koja prate i nove cijene

Foto: You Tube

VINKOVCI, Građani Vinkovaca i okolnih mjesta  koje koriste usluge odvoza mješovitog otpada vinkovačkog Nevkoša d.o.o., odvoz kućnog mješovitog otpada od danas će plaćati po novim cijenama koje se od sada vežu uz broj izvoženja spremnika odnosno kante za otpad.

Naime, prema novom načinu obračuna cijene, minimalnu cijenu javne usluge odnosno paušalni dio cijene, u iznosu 40,70 kuna plaćat će svi korisnici usluge, dok će se stvarni odvozi otpada naplaćivati dodatno, ovisno o tome koliko puta mjesečno se isprazni spremnik za otpad. Odvozi će se evidentirati putem elektronskog očitanja čipa sa kante za otpad, a korisnik će sam odlučivati hoće li na dan odvoza otpada prema rasporedu iznijeti kantu na pražnjenje ili neće, o čemu će u konačnici ovisi i konačna cijena usluge.

Tako će primjerice korisnici koji koriste spremnik od 80 litara po odvozu, uz fiksnih 40,70 kuna, po jednom izvozu spremnika plaćati 2,72 kune, oni za spremnik 120 litara 4,08 kuna, a oni korisnici koji su zadužili spremnik od 240 litara 8,16 kuna.

Iz Nevkoša poručuju kako su radili kalkulaciju na bazi odvoza spremnika od 120 litara uz dva mjesečna pražnjenja koja bi u konačnici mjesečno koštala 48, 86 kuna što je, kako kažu, neznatno poskupljenje, koje će najviše osjetiti samačka kućanstva koja do sada odvoz otpada plaća po povlaštenoj cijeni. Također poručuju kako se oni spremnici koji na sebi nemaju čip, više neće prazniti.

Kada je riječ o građanima koji žive u stambenim zgradama, i oni će plaćati fiksnih 40,70 kuna kuna dok će kod obračuna varijabilnog dijela odvozi zajedničkog spremnika u zgradama dijeliti na sve korisnike po cijeni od 0,034 kune po litri.

Odvoz papira, stakla i plastike bit će kao do sada. Za odvoz papira i dalje će se koristiti crne kante, a za odvoz plastike i metala žute, a stakla zelene vreće. Očekuje se kako bi s početkom nove godine građanima bili podjeljeni i komosteri za biorazgradljiv otpad ili smeđe kante, ovisno od izbora samih korisnika.