Vinkovčani pred brojnim promjenama kada je riječ o zbrinjavanju otpada, ali i nešto višim cijenama

Foto: You Tube

VINKOVCI, U sklopu 22. Sajma zdravlja u Vinkovcima je održana radionica na temu održivog gospodarenja otpadom, a najveću pozornost izazvalo je izlaganje voditelja odjela za kvalitetu, sigurnost i zaštitu okoliša u Nevkošu Ivana Bertića na temu što Vinkovčane čeka u skoroj budućnosti kada je riječ o odvajanju i razvrstavanju otpada.

Već je nekoliko godina kako Vinkovčani razdvajaju otpad. Sve je počelo jednoobraznim zelenim kantama od 120 odnosno 240 litara koje su besplatno podjeljene građanima, nastavilo se podjelom crnih kanti sa plavim poklopcem za papir, a prije dvije godine i žutih vreća za plastiku. Svi oni koji su mislili da je tu kraj, prevarili su se. U želji da utječu na promjenu navika i ekološke svijesti građana te još više smanje količine otpada koji se odlaže, iz Nevkoša najavljuju nove, dodatne kante ali i potpuno promjenjeni obračun odbova otpada s kućnoga praga.

“Sada vam moramo na kućnom pragu omogućiti da odvajate toliko vrsta otpada da u biti imate minimalnu potrebu iznošenja zelene kante koju će te jedinu plaćati. Prije par godina smo krenuli s crnim kantama s plavim poklopcima za papir, a prije dvije godine sa žutim vrećama sa plastiku. Novitet je taj da u tu vreću za plastiku ide i laka metalna ambalaža, tipa konzervi. Sada imamo i obvezu odvoza tekstila, Njega je moguće dovesti u reciklažno dvroište, a ukoliko se bude sakupljao sa praga i on će ići u vreće. Najveći problem je bio otpad, jer nemamo kompostanu, ali to moramo riješiti. Zakonadavac nas je obvezao da moramo svaki tjedan sakupljati bio otpad, a mješani komunalni otpad u zelenoj kanti možemo i dva puta mjesečni. Zašto je to tako ne znamo. Možemo od vas sakupljati bio otpad, ali nemamo kompostanu tako da na taj dio otpada koji u biti čini 40 posto zelene kante ostaje do daljnjega otvorena priča dok se ne steknu uvjeti za zbrinjavanje bio otpada”, kazao je Ivan Bertić.

Po njegovim riječima, kada je riječ o bio otpadu građanima će se ponuditi opcija uzimanja smeđe kante ili manjeg vrtnog kompostera koji će moći smjestiti u dvorište i sami riješiti problem s bio otpadom s time da bi im, ukoliko se odluče za komposter, a ne smeđu kantu, bila u konačnici i manja cijena odvoza otpada.

“U slučaju odabira smeđe kante cijena će biti puno veća jer je zbirnjavanje bio otpada i pet puta skuplje od običnog otpada”, napomenuo je Bertić.

Preduvjet svega je čipiranje kanti koje očekuje broja vinkovačka domaćinstva.

“Smisao i zakona i propisa je da vam omogućimo na kućnom pragu sortiranje sedam frakcija otpada, ali samim time vi imate i obvezu da u vlastitom dvorištu organizirate malo reciklažno dvorište. Što više budete odvajali manje ćete plaćati odnosno zelenu kantu ćete imati potrebu šro rjeđe iznositi. Što se tiče nove cijene odvoza otpada koja će na snagu najvjerojatnije stupiti 1. listopada, na računu će biti fiskalni odnosno paušalni dio koji ćete morati obvazeno platiti, iznijeli jedanput ili četiri puta kantu. Drugi dio je varijabilni dio i on se odnosi isključivo na iznošenje vaše zelene kante. Ukoliko budete mjesečno četiri puta iznosili kantu naplatiti ćemo vam svaki taj odvoz sukladno cijenku. Ukoliko je budete iznijeli samo jednaput, naplatit ćemo vam samo to jedno iznošenje. Ukoliko budete pravilno razdvajali i odvajali otpad nemoguće je da ćete imati potrebu iznositi zelenu kantu četiri puta mjesečno. Kolika će biti cijena, vidjeti ćemo. Poslali smo prijedlog Gradu Vinkovcima za cijenu. O iznosima ne bih, osim da će bit neznatno poskupljenje”, poručio je.

Kada je riječ o glomaznom otpadu, svako kućanstvo ima pravo nazvati Nevkoš jednaput godišnje i reći da želi da mu se sa kućnog praga odveze glomazni otpad. Ukoliko pak, primjerice, renovirate kupaonicu i imate manju količinu građvinskog otpada, možete ga sami odvesti u reciklažno dvorište Nevkoša na Jošinama, a možete i naručiti kontejner te da vam djelatnici Nevkoša odvezu otpad, u tom slučaju, uz naplatu po količini otpada.

Promjene čekaju i stanovnike stambenih zgrada te će, po svemu sudeći, s ulica u višestambenim četvrtima nestati dosadašnji veliki zeleni kontejneri. Jedan od prijedloga, kako riješiti otpad iz tih kućanstava je staviti spremnike za otpad u podrumske nusprostorije stambenih zgrada, kao što su napravili u Osijeku, napomenuo je Ivan Bertić dodajući kako je riječ o metalnim boksovima s kantama za razvrstavanje otpada. Stanarima u stambenim zgradama bi se podjelili i mini komposteri za stan koji bi bili hermetički zatvoreni spremnici bez mogućnosti širenja neugodnih mirisa iz njih.

Sve vi to trebalo zaživjeti od 1. listopada, a valja i napomenuti, kako je predviđeno da građani koji se ne budu pridržavali pravila razvrstavanja otpada, budu kažnjavani ukoliko se primjeti da se sustavno ne pridržavaju pravila. Pri tome nitko neće građanima zavirivati u kante kako bi se vidjelo što se u njima nalazi već će se sadržaj kante evidentirani skenerom tako da će se u svakom trenutku znati što su djelatnici Nevkoša iz kojega kućanstva odvezli, kojega dana su to učinili i o kolikoj količini otpada je riječ.