Uz obrazovanje budućih ekonomista, komercijalista i referenata, Ekonomska škola Vukovar aktivna i u radu na razvoju svijesti o važnosti i potrebi održivog razvoja

Foto: Ekonomska škola Vukovar

VUKOVAR, Unaprjeđenje svijesti o važnosti i potrebi održivog razvoja postalo je u posljednje vrijeme sve naglašenije na svim razinama ljudskog i društvenog djelovanja diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj gdje su na tom polju posebice aktivni u Ekonomskoj školi Vukovar, posebice kroz djelovanje školske učeničke zadruge „K.I.Š.A.” i volonterskog kluba.

“Kroz rad učeničke zadruge razvijamo svijest učenika o potrebi prihvaćanja održivog razvoja sudjelovanjem u aktivnostima koje promiču održivi razvoj u školi i lokalnoj zajednici, kao i suradnjom s drugim školama na našem Regionalnom sajmu vježbeničkih tvrtki. Potičemo učenike na štednju prirodnih resursa, prije svega kroz recikliranje. Na taj način učenici prepoznaju važnost očuvanja okoliša za opću dobrobit te prosuđuju značaj održivoga razvoja za
buduće naraštaje”, kažu profesorice Ekonomske škole Vukovar Tea Maksimović i Sanja Zrilić.

Po njihovim riječima, budući da je riječ o školi ekonomskih usmjerenja, njeguje se i poduzetnički duh kod učenika dok se kroz volonterski klub razvija osjećaj brige za okoliš i zaštitu prirode, ali i osjećaj brige za lokalnu zajednicu. Tako je, navode, Volonterski klub Ekonomske škole Vukovar proveo volontersku akciju pošumljavanja Park-šume Adica u suradnji s Proni centrom i Mirovnom grupom mladih te je zasađeno 30 sadnica i prebojano 10 klupa.

“Zadruga i volonterski klub osnovani su s ciljem promjene dotad vrlo jednoznačnog razmišljanja o ekonomiji i onima koji odabiru karijere vezane uz ekonomiju. U našoj je školi vidljiva promjena paradigme u kojoj učenici podjednako razvijaju sve svoje vještine i implementiraju ih u struku. Vjerujemo da volonterskim radom i razvojem motorike,
organizacijskih i komunikacijskih vještina kroz rad zadruge i volontiranje, učenici stječu uvid u sadašnje i buduće potrebe tržišta. Potičemo učenike da o ekonomiji razmišljaju izvan standardiziranih okvira velikih korporacija i
uredskih poslova te ih kroz izradu rukotvorina poučavamo kako odabrati svoje mjesto u poslovnom svijetu, kako samostalno odrediti vrijednost vlastitog proizvoda, kako taj proizvod predstaviti potencijalnom kupcu i dakako, kako stvoriti odnos povjerenja klijenta kroz kvalitetan proizvod i pouzdan odnos”, kažu Tea Maksimović i Sanja Zrilić.