Upozorenja i savjeti vozačima koji kreću na godišnje odmore

Foto: MUP RH

ZAGREB, Ovoga vikenda, zbog dolaska velikog broja motoriziranih stranih turista u našu zemlju, odlaska naših građana na godišnje odmore, povećanog tranzita vozila, odnosno općenito povećanog intenziteta prometa na našim cestama, očekuju se prometne gužve na prometnicama koje vode prema moru.
 
Osim toga, povećani intenzitet prometa povećava i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima. Kako se većina ovih prometnih nesreća događa zbog ljudske pogreške, odnosno grubog kršenja osnovnih prometnih propisa od strane sudionika u prometu, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvetit će sigurnosti cestovnog prometa, kao i njegovoj protočnosti te poduzeti niz preventivno – represivnih aktivnosti. Aktivnosti će se poduzimati na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima većim turističkim središtima, a najveća pozornost posvetiti će se autocestama i važnijim državnim cestama.
 
U provođenje ovih aktivnosti biti će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada planirati na način da se osigura vidljiva nazočnost policijskih službenika na cestama, odnosno policijski službenici će se raspoređivati na prometne pravce koji se statistički iskazuju kao ugroženi i na kojima se odvija najintenzivniji promet. Jednako tako, maksimalno će se staviti u funkciju i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa (uređaji za nadzor brzine, uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, testeri za droge).
 
Tom prilikom, posebna pozornost posvetit će se sudionicima u prometu koji „iskaču“ iz normalnog prometnog toka ili grubo krše prometne propise zbog kojih se događaju prometne nesreće s najtežim posljedicama, odnosno čine prekršaje iz tzv. skupine „četiri glavne ubojice u prometu“ – vožnja pod utjecajem alkohola, kretanje brzinama većima od dopuštenih, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisna uporaba mobitela, ali i prekršajima motociklista.
 
Nadaljeu cilju postizanja maksimalne moguće protočnosti cestovnog prometa, na opterećenim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim čvorištima, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl.), odnosno mjestima gdje se stvaraju veće prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostaviti će se i fizičko upravljanje prometom.
 

Također, radi postizanja što veće sigurnosti i protočnosti u cestovnom prometu, posebice u vrijeme kada se očekuju najveće gužve, policijski službenici Ravnateljstva policije obavljat će neposredni nadzor odvijanja prometnih tokova, nadzor operativnog pokrivanja prometnica i organizacije upravljanja prometom, a za izvršenje navedenih zadaća koristit će se i helikopter.
 
Međutim, svjesni smo činjenice kako je aktivnost policije samo jedan od čimbenika kojim se može utjecati na smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica, kao i da se primjerena sigurnost u cestovnom prometu ne može ostvariti isključivo i samo poduzimanjem mjera policije.
 
Stoga, apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozoravamo na sljedeće:

-prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (provjeriti ispravnost signalizacije, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, količinu tekućine u rashladnom sustavu, količinu tekućine za pranje stakala, stanje metlica brisača, posjedovanje odgovarajuće opreme i dr.),
-prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama,
-na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon  završetka radnog vremena,
-ukoliko je to moguće, izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najvećih prometnih gužvi (petak – popodne, subotu – ujutro, nedjelju poslijepodne). 

Osim toga, podsjećamo vozače i na sljedeće zakonske obveze i dužnosti:

-ne konzumirati alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,
-koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu,
-pobrinuti se za adekvatan smještaj djece u vozilu,
-koristiti zaštitnu kacigu,
-brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naročito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sunčanog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put),
-poštivati ograničenja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom),
-poštivati ograničenja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama,
-prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje,
-na autocesti ne zaustavljati niti parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene,
-prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu,
-prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak između vozila,
-bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizična pretjecanja,
-u slučaju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti,
-ne koristiti mobitel tijekom vožnje, a ukoliko je to neophodno potrebno, da ga se koristi isključivo uz pomoć uređaja koji omogućuju njegovo korištenje bez upotrebe ruku,
-pridržavati se naredbi policijskih službenika.  

AUTOR: MUP RH