U Vukovaru održan Investicijski forum istočne Hrvatske

Foto: Županijska komora Vukovar

VUKOVAR, U organizaciji Lider Investa u Županijskoj komori Vukovar održan je Investicijski forum istočne Hrvatske. Bio je tom prilikom riječi o stvaranju pozitivnoga investicijskoga okruženja u Hrvatskoj o čemu je govorio i Boris Čagalj iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

„HBOR dugi niz godina surađuje s gospodarstvenicima pomažući im u održivom razvoju. Kao rezultat takve suradnje u posljednjih godinu dana ponudili smo neke nove mjere i poticaje za  poduzetnike“, rekao je Čagalj.

Dodao je kako su pri tome važna  i sredstva iz EU fondova ali i da je za razvoj gospodarstva najbitniji izvoz.

„Poduzetnici se trebaju okrenuti izvozu, pronaći i plasirati proizvode koji će na europskome tržištu biti konkurentni, proizvoditi ono što stranci trebaju, a HBOR će stajati iza njih“, rekao je Čagalj.

U Županijskoj komori Vukovar održano je Gospodarsko vijeće na kojemu su predstavljeni rezultati poslovanja u 2018. godini  kao i strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednica Županijske komore Vukovar Vinka Ivanković komentirala  je trenutne gospodarske aktivnosti i trendove, a direktor ŽK Vukovar Ivan Marijanović je detaljnije predstavio rezultate poslovanja gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije. Predsjednica ŽK Vukovar također je komentirala razmjer rezultata poslovanja između malih, srednjih i velikih poduzeća te izrazila zabrinutost zbog trenda porasta insolventnosti tvrtki na području Vukovarsko-srijemske županije.Izrazila je zadovoljstvo što je Vlada Republike Hrvatske iskazala potporu brojnim  projektima i što je putem projekta Slavonija, Baranja i Srijem spremna preokrenuti negativne trendove u gospodarstvu i iseljavanju i pomoći osnaživanju Vukovarsko-srijemske županije, te razviti Slavoniju, Baranju i Srijem u gospodarski uspješnu regiju.