Novi nadvožnjak na Priljevu gotov do 1. kolovoza

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na području Vukovara obavljaju se brojni radovi među kojima su i oni na rekonstrukciji raskrižja državne ceste D2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u kružni tok sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge. Radove je obišao gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa suradnicima istakavši kako je riječ je o iznimno značajnom projektu čime se dramatično mijenja izgled grada Vukovara.

„Vukovar je lučki grad koji ima veliki potencijal uz rijeku Dunav, čiju prednost moramo znati iskoristiti, a to činimo ovim projektom. Pored projekta elektrifikacije željezničke pruge Vukovar – Vinkovci gdje rješavamo segment željezničkog prometa u funkciji Luke Vukovar, ovim projektom koji je sastavnica Programa obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara kojega je donijela Vlada RH jačamo i dovodimo na novu razinu i vid cestovnog prometa”, rekao je Penava.

Dodao je i kako su gradske vlasti svjesne problema prometa u ovom dijelu grada, pri samom ulasku u Luku Vukovar, te da će se s završetkom ovoga projekta u značajnoj mjeri povećati sigurnost i olakšati ulazak u Luku Vukovar. Isto tako biti će osigurano i lakše prometovanje u svakome smislu. Prema najavama izgradnjom kružnog toka i izgradnjom dodatnog nadvožnjaka promet će se kroz cijelo ovo područje odvijati u 4 trake što predstavlja najveći značaj ovoga projekta.

„Na ovoj investiciji vrijednoj gotovo 25 milijuna kuna možemo zahvaliti Hrvatskim cestama i Vladi RH koji građanima Vukovara, u suradnji s Gradom Vukovarom, omogućavaju dosezanje ovakvih standaraa”, rekao je Penava.

Pozvao je sve Vukovarce za još malo strpljenja u prometu, kako bi svima u konačnici poslije bilo lakše i bolje prometovati.

Rukovoditelj poslovne jedinice Osijek, tvrtke Hrvatske ceste d.o.o, Goran Martinović prilikom obilaska istaknuo je izrazitu frekventnost ovoga raskrižja gdje se odvijaju prijevozi teškog prometa, što predstavlja veliko opterećenje.

„Rok izgradnje i završetka radova je 9 mjeseci, a plan je da se novi nadvožnjak završi do 01. kolovoza, kada bi se promet usmjerio na isti, a istovremeno bi započeli radovi na sanaciji starog nadvožnjaka. Kružni tok će rasteretiti ovo raskrižje i sam prilaz Luci Vukovar koja je po svim pokazateljima izrazito prometna”, rekao je Martinović.

Dodao je kako pored ovoga projekta Hrvatske ceste provode još niz projekata kada je u pitanju komunalna infrastruktura grada Vukovara kao što su radovi na Ulicama Županijska i Antuna Bauera koji bi uskoro trebali započeti, postavljanje semafora kod Vodotornja kao i izgradnja vukovarske obilaznice.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija ceste, raskrižja ulice Priljevo, Gundulićeve, Županijske i Dunavskog prilaza, postojećeg nadvožnjaka iznad industrijskih kolosijeka te izgradnja novog nadvožnjaka za desni kolnički trak. Zatim, rekonstrukcija rasvjete, pješačkih staza, kolnih ulaza, oborinske odvodnje, izgradnja biciklističkih staza te prelaganje i zaštita postojećih instalacija.

Ukupna vrijednost radova iznosi 23.457.907,35 kuna, a investitor je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o.