U probni rad puštena brana za poboljšanje vodnosti Vuke

VUKOVAR, Prema informacijama iz Grada Vukovara u probni rad je puštena brana koja ima ulogu poboljšavanja vodnosti i vodostaja rijeke Vuke. To će biti od velike važnosti biti posebno za vrijeme ljetnih mjeseci, a središtu grada će dati još ugodniji ambijent.

„Radovi na uređenju obaloutvrde Vuke u centru grada su na samome kraju, stoga je bitno zahvaliti svim građanima Vukovara na strpljenju i razumijevanju koje su pokazali tijekom godina izvođenja radova“, stoji u priopćenju Grada Vukovara.

Zahvaljuju se i Hrvatskim vodama na dugogodišnjoj kvalitetnoj suradnji na projektima važnima za Vukovar i njegove građane, a koja se nastavlja i na drugim projektima koji su trenutno u tijeku.