Sve više djece u vukovarskim dječjim vrtićima

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Tijekom posljednjih godina gradski dječji vrtići u Vukovaru bilježe stalni i kontinuirani porast upisane djece, i to posebice jasličke dobi, što dovodi do uvođenja novih odgojnih skupina te novih zapošljavanja odgojitelja te asistenata za djecu s teškoćama u razvoju.

Jednako tako, Grad Vukovar je i dalje jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji gotovo uopće nema neupisane djece, a za istaknuti je i kako se cijena vrtića nije mijenjala od 2010. godine.

Povodom početka nove pedagoške godine gradonačelnik Ivan Penava i zamjenik Filip Sušac posjetili su polaznike Dječjih vrtića Vukovar I i II.

„S velikim zadovoljstvom i početkom ove pedagoške godine možemo istaknuti kako bilježimo porast upisane djece u vrtiće, a takav kontinuirani rast je u posljednjih 6 godina rezultirao otvaranjem 9 novih odgojnih skupina u oba vrtića, što je u konačnici popraćeno i novim zapošljavanjima. Grad Vukovar je uvijek isticao brigu o svojim najmlađima te se trudio pedagoški standard držati na visokoj razini, što ćemo nastaviti činiti i u budućnosti“, rekao je Penava.

Podsjetio je i da je Dječji vrtić Vukovar I, područni objekt „Leptirić“ dobitnik nagrade Najbolji vrtić u Hrvatskoj, što je dokaz truda, rada, ali i izvrsnih rezultata i prepoznatljivosti i izvan granica Vukovara.

U pedagoškoj godini 2021./2022. u Dječji vrtić Vukovar I i II upisano je ukupno 815 djece, što je u usporedbi s prethodnom pedagoškom godinom kada je bilo upisano 791 dijete, 24 djeteta više. Broj novoupisane djece u pedagošku godinu 2021./2022. je 190 te je u usporedbi s prethodnom godinom kada je taj broj bio 159, riječ o 31 novoupisanom djetetu više.

Ravnateljice Dječjih vrtića Vukovar I i II, Mirjana Kulić i Marina Latinović ističu zadovoljstvo suradnjom s Gradom Vukovar koji prepoznaje potrebe odgojnih i obrazovnih ustanova te svojih najmlađih sugrađana.

„Dječji vrtić Vukovar I u svojih 28 odgojnih skupina broji 616 upisane djece. I ove godine bilježimo porast upisane djece zbog čega se stvorila potreba za otvaranjem nove skupine za djecu jasličke dobi, u objektu na Mitnici. Za istaknuti je i kako je otvorena i nova skupina za djecu s teškoćama u razvoju za koje svakodnevno brinu stručne osobe, a roditelji za boravak djece u toj skupini ne snose troškove“, reklaje Kulić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II Marina Latinović istaknula je kako Dječji vrtić Vukovar II broji 10 odgojnih skupina, a u novu pedagošku godinu ulaze sa 199 upisane djece u redovitom programu te 2 djece u kratkom programu predškole.

„I Dječji vrtić Vukovar II može se pohvaliti povećanjem broja upisane djece i otvaranjem nove odgojne skupine. Dvije trećine upisane djece su djeca jasličkog uzrasta, što nas izuzetno raduje jer je to jasan pokazatelj budućnosti Vukovara“, kazala je Latinović.