Posebna regulacija prometa u Vinkovcima u vrijeme Vinkovačkih jeseni

Foto: poslovni.hr

VINKOVCI, Povodom 56. Vinkovačke jeseni i potrebe za regulacijom prometa PU dostavila je lokacije i vremenske okvire na kojima će se provoditi posebna regulacija prometa:

-Od 06,00 sati 3. rujna 2021. godine do 17,00 sati 24. rujna 2021. godine zatvara se za promet dionica ceste ulice Duga od raskrižja sa ulicom H.D.Genschera do Trga bana J.Šokčevića, Trg bana Josipa Šokčevića  i ulice bana J. Jelačića od Trga bana J.Šokčevića do raskrižja sa ulicom Istarska, radi postavljanja i demontaže centralne pozornice.

-Od 08,00 sati 3. rujna 2021. godine do 17,00 sati 24. rujna 2021. godine zatvara se za promet na cestama Trg dr. Franje Tuđmana i Trg Vinkovačkih jeseni – za potrebe postavljanja i demontaže šatora i postavljanja štandova Sajma tradicionalnog obrtništva i rukotvorina.

-Dana 12. rujna 2021. g. u vremenu od 09,00 do 13,00 sati, za potrebe Mimohoda dječjih skupina, za sav promet na cestama na trasi kretanja sudionika zatvorit će se sljedeće ulice i trgovi: Gradska tržnica Vinkovci, Blok tržnica – Ulica V. Kovačića – Ulica kralja Zvonimira (od raskrižja sa Ulicom Lj. Gaja do Hrvatskih žrtava) – Ulica Hrvatskih žrtava – Ulica Istarska (od Ulice Hrvatskih žrtava do Ulice bana J.Jelačića)– Ulica Duga (od Trga b.J.Šokčevića do raskrižja sa ulicom Glagoljaška) – Ulica H.D.Genshera (od raskrižja sa ulicom Duga do raskrižja sa ulicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića).

-Dana 19. rujna 2021. g. u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, za potrebe svečanog mimohoda kulturno-umjetničkih skupina, za sav promet na cestama na trasi kretanja sudionika zatvorit će se sljedeće ulice i trgovi: Gradska tržnica Vinkovci Blok tržnica – Ulica V. Kovačića – Ulica kralja Zvonimira (od raskrižja sa Ulicom Lj. Gaja do Hrvatskih žrtava) – Ulica Hrvatskih žrtava – Ulica Istarska (od Ulice Hrvatskih žrtava do Ulice bana J.Jelačića) – Ulica bana J. Jelačića (od raskrižja sa ulicom H.Kraljeva do Trga bana J.Šokčevića) – Ulica Duga (od Trga b.J.Šokčevića do raskrižja sa ulicom Glagoljaška) – Ulica H.D.Genshera (od raskrižja sa ulicom Duga do raskrižja sa ulicom L.Ružičke i J.Matasovića) – pristupna cesta HNK „Cibalia“ – Ulica H.V.Hrvatinića (od raskrižja sa ulicom H.D.Genschera do raskrižja sa ulicom J.Matasovića).