Nova javna rasvjeta u dijelu gradske četvrti Borovo naselje

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Završena je sanacija javne rasvjete u Ulici dr. Ante Starčevića te dijelu Kolodvorske ulice i dijelu Ulice Jana Bate u vukovarskoj četvrti Borovo naselje. Sanacijom je obuhvaćena javna rasvjeta u duljini od 1,3 kilometara. U sklopu projekta zamijenjeni su neispravni elektroenergetski kabeli, uzemljivač, 24 metalna stupa i betonska temelja i 50 svjetiljki. Nove svjetiljke opremljene su energetski učinkovitim LED svjetlosnim izvorima.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako Grad Vukovar provedbom ovog projekta kreće s planom potpune zamjene javne rasvjete i prelazak na LED tehnologiju koja u znatnoj mjeri omogućava smanjenje potrošnje električne energije.

„LED tehnologija omogućava lakše upravljanje i usklađivanje s potrebama građana, ali i uštedu energije kojoj težimo i koja će biti jedna od ciljeva nove perspektive Europske unije. Iza ovakve nove tehnologije krije se zakon koji se mora poštivati, a tiče se svjetlosnog onečišćenja urbanih središta“, rekao je Penava.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac kazao je kako je ovo samo jedan mali korak u generalnom cilju Grada Vukovara kada je u pitanju uvođenje LED tehnologije.

„Trenutno je u tijeku javna nabava za novi ciklus čija je procijenjena vrijednost 3,5 milijuna kuna. Uzimajući u obzir novu perspektivu Europske unije, Grad Vukovar u sljedećem razdoblju planira namijeniti 20 milijuna kuna za sanaciju javne rasvjete na području cijeloga grada, a što će nam dugoročno donijeti velike uštede po pitanju električne energije, ali i po pitanju samih održavanja rasvjetnih tijela“, rekao je Sušac.

Modernizacija javne rasvjete osim kvalitete i povećanja sigurnosti u prometu osigurava i značajne uštede u potrošnji električne energije, a u ovom slučaju je to čak 50%. Radove je izveo Elektroinstalatersko-trgovački obrt “Crnjac” iz Vukovara, a vrijednost izvedenih radova je 576.793,75 kuna s PDV-om.