Većinom glasova proračun Grada Vukovara rebalansom smanjen za 93 milijuna kuna

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Većinom glasova nazočnih vijećnika Gradsko vijeće Vukovara donijelo je odluku o rebalansu gradskoga proračuna koji je s 344 milijuna smanjen na 251 milijun kuna.

„U rebalans proračuna idemo prvenstveno zbog uvrštenja vlastitog pogona, odnosno gradske tržnice  u proračun Grada Vukovara. Tržnica je pred otvaranjem i kako bi smo mogli funkcionirati ona mora biti uvrštena u proračun. Kada već radimo rebalans proračuna zbog tržnice usput smo sveli na nulu one pozicije za koje znamo da neće biti realizirane ove godine“, rekla je pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu Vlasta Šibalić.

Sjednica vijeća započela je Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. sjećanja do 30. lipnja 2017. godine. Dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako za rad gradonačelnika i Gradske uprave tijekom toga perioda rečeno je kako možemo biti zadovoljni.

„Ove smo godine 4 milijuna kuna utrošili na poticajne mjere u obrtništvu, a taj se iznos u odnosu na prethodnu godinu povećao za milijun kuna. Otvoren je javni poziv za poticajne mjere u poljoprivredi. To je učinjeno tek u lipnju zbog toga što se čekalo odobrenje Ministarstva poljoprivrede da ne bi došlo do dupliranja mjera. Pored toga nastavilo se sufinancirati podizanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada. Što se toga tiče mislim da smo jedinstven grad u RH, jer pored Fonda za zaštitu okoliša koji sufinancira radove s 60 posto mi ih kao grad sufinanciramo s 20, tako da sustanarima preostaje samo 20 posto“, rekao je Pavliček.

Spomenuo je i brojna kulturna događanja koja su održana ove godine u Gradu pri čemu je posebno istakao Svečanu sinjsku alku i Susret katoličke mladeži.

Vijećnici su usvojili i Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Vukovarska gospodarska zona koji je povećan za milijun i 200 tisuća kuna. Većinom glasova doneseno je Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar u koje su imenovani Zdenka Buljan, Josip Prpa i Anita Rapan Papeša. Vijećnici su donijeli i odluku po kojoj je Javna ustanova Sportski objekti Vukovar postala ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar. Jednoglasno je usvojena Odluka o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i uspostavi partnerstva između Grada Vukovara i Grada Partizanske iz Republike Slovačke. Razmotreno je i  Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju za 2016. za Grad Vukovar koje je po prvi puta u 21 godini bezuvjetno.

Tijekom aktualnog sata, koji je prethodio Dnevnom redu, postavljeno je ukupno 20 vijećničkih pitanja. Bilo je riječi o raskopanih gradskim ulicama za koje je Pavliček rekao da će biti završene do kraja godine. Bilo je riječi i o obnovi OŠ Nikole Andrića, zastoju radova na gradnji brane na Vuki, postavljanju polupodzemnih kontejnera za razvrstani otpad ali i gdje radi direktor Vodovoda Grada Vukovara. Naime, vijećnik Živoga zida uputio je pitanje koliko Goran Martinović prima plaća s obzirom da je u isto vrijeme direktor Vodovoda ali je u međuvremenu zaposlen i u Hrvatskim cestama.