Slavica Singer: GEM istraživanje kaže kako je Hrvatska na dnu Europe po stanju u gospodarstvu

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, GEM istraživanje u 2018. godini potvrdilo je do sada prepoznate trendove i obrasce poduzetničke aktivnosti u Hrvatskoj, ali je upozorilo i na neke nove pojave – percepcija o prilikama stagnira, a očekivanja novog zapošljavanja od 10+ zaposlenika među „odraslim“ poduzećima su pesimistična: percepcija o prilikama u 2018. godini zadržava se na 33,1%, nakon porasta sa 24,6% u 2016. godini na 33,6% u 2017.

Razlika između Hrvatske i EU još uvijek je vrlo velika (33,1% vs. 44,2%) što govori i o značajnoj razlici u potencijalu koji određuje poduzetnički kapacitet zemlje. Istovremeno, Hrvatska je u vrhu EU po iskazanim poduzetničkim namjerama – u 2018. i 2017. godini je na prvom mjestu, u 2016. godini na 2. mjestu, što upućuje na veće učešće pokretanja poslovnih pothvata iz nužde, a ne zbog uočene prilike. Poduzetnička okolina u Hrvatskoj još uvijek djeluje na poduzetničku aktivnost više ograničavajuće nego stimulirajuće.

U 2018. godini prvi puta se u GEM istraživanju koristi kompozitni indeks snage poduzetničke okoline – NECI (National Entrepreneurship Context Index). NECI se sastoji od 12 komponenti između kojih se Hrvatska pozicionira kao najlošija u EU u čak njih 7: porezi i regulativa, vladini programi, obrazovanje za poduzetništvo, transfer R&D, poslovne usluge, barijere ulasku na tržište, kulturne norme. Hrvatska je na zadnjem mjestu od 18 zemalja na NECI skali uz Mozambik, Panamu i Portoriko, dok je najbolje ocijenjena poduzetnička okolina u Nizozemskoj.

Ovo su samo neki od najvažnijih zaključaka iz najnovijeg istraživanja „Global Entrepreneurship Monitor (GEM)“ za Hrvatsku: Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?“, koje je danas predstavljeno u prostoru Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruga banaka, pokrovitelja medijske promocije projekta.

U 2018. godini Hrvatska je sudjelovala 17. put u GEM istraživanju, a nositelj istraživanja je CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništvo.

„Regionalne razlike u poduzetničkoj aktivnosti reflektiraju se na razinu ekonomske razvijenosti te da zahtijevaju usklađene politike regionalnog razvoja. Hrvatska sudjeluje u najvećem svjetskom istraživanju poduzetništva (Global Entrepreneurship Monitor) od 2002. godine,  što omogućava uvid u trendove i obrasce poduzetničke aktivnosti u Hrvatskoj. Najveće prepreke su u ne-činjenju i to u području radikalnih intervencija u regulatorni okvir, u eliminiranju barijera ulaska na tržište, u obrazovanju za poduzetničke kompetencije i u stvaranju uvjeta za suradnju istraživačkih institucija i poslovnog sektora. Teritorijalna rasprostranjenost poduzetničke aktivnosti potvrđuje značajne regionalne razlike u svim bitnim indikatorima, što objašnjava razlike u bruto domaćem proizvodu po stanovniku i razini nezaposlenosti). U Slavoniji i Baranji samo 20,8% odraslih stanovnika vidi prilike za pokretanje poslovnog pothvata (prosjek za Hrvatsku je 33,1%, dok u Dalmaciji i Istri, Primorju i Gorskom Kotaru čak oko 45% stanovnika vidi prilike za poslovni pothvat. To se vidi i u intenzitetu poduzetničke aktivnosti: u Slavoniji i Baranji postotak pokrenutih poslovnih pothvata na 100 odraslih stanovnika je 6,6%, prosjek Hrvatske je 9,6%, a u Dalmaciji 14,4%. Ovakve regionalne razlike u poduzetničkoj aktivnosti reflektiraju se na razinu ekonomske razvijenosti, te zahtijevaju usklađene politike regionalnog razvoja“, rekla je voditeljica istraživanja Slavica Singer