S današnjim danom prestaje organizirani prijevoz izletnika na Vukovarsku adu

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, S posljednjim danom kolovoza završava i ovogodišnji organizirani prijevoz izletnika na Vukovarsku adu. Isto tako usporedo završava i ovogodišnja sezona kupanja na adi tako da iz Grada Vukovara pozivaju sveizletnike koji su postavili šatore na adi, ili neku drugu imovinu, da ih sukladno Pravilima korištenja uklone kako bi se Vukovarska ada vratila u prvobitno stanje sukladno i uvjetima korištenja dobivenim od Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma.

Tijekom ljetnih mjeseci Vukovarsku adu posjetilo je na tisuće izletnika iz Vukovara ali i gostiju sa svih strana koji su došli da se upoznaju s ovim omiljenim ljetnim izletištem Vukovaraca. Pomogao je i nizak vodostaj Dunava radi čega su se pojavili brojni pješčani sprudovi.