Radoš-Bučko: prednosti kanala Dunav-Sava i luke Vukovar nemjerljivi

VUKOVAR, U vremenu kada je sveprisutna prekapacitiranost cestovnog i željezničkog prometa, riječni promet se nameće kao najlakše i najbrže rješenje, a u tome kontekstu prednosti i mogućnosti budućeg kanala Dunav-Sava i luke Vukovar nemjerljivi su, složili su se hrvatski europarlamentarac u Europskom parlamentu, HNS-ovac Jozo Radoš i predsjednik vukovarskog i v.d.predsjednika vukovarsko-srijesmkog HNS-a Nenad Bučko.

Ta dvojica HNS-ovaca susrela su se u stanci sastanka koji se na temu “Potencijali europskog Dunava” održava u Vukovaru u organizaciji Izvršnog odbora Europske federacije riječnih luka.

‘Osobitu pozornost ću posvetiti temi izgradnje kanala Dunav-Sava, kojim bi se Hrvatska priključila europskoj mreži unutarnjih vodenih putova i višenamjenskom kanalu Rajna-Majna-Dunav. Kanalom Dunav-Sava uspostavila bi se najkraća veza između Podunavlja i Jadrana, osigurala bi se dostupnost vode za navodnjavanje, omogućila bi se kontrola vodnog režima i razvoj turizma u cijelom području’, poručio je iz Vukovara Jozo Radoš.

I Radoš i Bučko istaknuli su ogroman potencijala koji ima razvoj riječnog turizma, osobito riječnog cruisinga koji, kako je rečeno, nije dovoljno iskorišten pri čemu je jedna od najvećih manjkavosti da gotovo polovica brodova koji krstare Dunavom ne posjećuju mjesta hrvatskog dunavskog toka.

ĐURO KARALIĆ