Ptičja oaza na Bosutu okovanom ledom

Stara brana na Bosutu u Vinkovcima utočište je brojnim pticama jer jedino tu Bosut nije prekriven ledom.