Gaća: Vukovaru je potreban objedinjeni hitni bolnički prijem

Foto: Vukovarski SDP

VUKOVAR, Vijećnica SDP-a u vukovarskom Gradskom vijeću Biljana Gaća uputila je pismenu inicijativu vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi u kojem se zalaže za objedinjavanje hitnog bolničkog prijema i u Vukovaru.

“Vukovar je jedan od četiri grada u Republici Hrvatskoj koji nema objedinjeni hitni bolnički prijem što je samo po sebi izuzetno loše kako za pacijente i pacijentice, tako i bolnički ljudski potencijal i tehničke resurse”, navodi Biljana Gaća u pismenoj inicijativi te podsjeća kako se vukovarska vanbolnička hitna pomoć nalazi na Sajmištu, u iznajmljenim prostorijama Doma zdravlja.

Ističe i kako je taj prostor sam po sebi neadekvatan i nesvrsishodan jer je dislociran od bolnice 3 kilometra.

“Uz to pacijenti/pacijentice koji/e dolaze iz zapadnog ili jugozapadnog dijela grada i ostalih sela/mjesta koja gravitiraju Vukovaru, prolaze kraj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana te idu na Sajmište u vanbolničku hitnu pomoć, a tamo im se najčešće ne može pomoći, bilo iz razloga što medicinski tim nije u bazi već na terenu ili iz razloga što sama suština njihovog problema nije rješiva u vanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći”, navodi Biljana Gaća.

Po njezinom mišljenju, najbolje je da vanbolnička hitna pomoć bude smještena u krugu vukovarske bolnice ili njenoj neposrednoj blizini.