Počeci novinarstva: Acta diurna – najstarije novine na svijetu

Novinama se smatra svako kontinuirano izdanje s periodikom izlaženja unutar jedne godine. A, znate li koje su najstarije novine na svijetu? Najčešće se uzima da su Cezarove novine Acta diurna populi Romani prve prave novine kao masovno sredstvo posredovanja informacija. Nastale su 59. godine prije Krista i predstavljale su novine u obliku glinenih pločica na Forumu Romanorumu u kojima su narodu bili priopćeni zaključci Senata i cara. Od 27. pr. Kr. Acta diurna postala su dnevnim novinama i izlazila su, najvjerojatnije ne svakodnevno, barem do 235.

Sadržaj Acta diurna činile su informacije o broju rođenih i umrlih, količinama novca koji je iz provincija stigao u Rim i situaciji u opskrbi žitaricama. Bile su tu i odluke vlasti, testamenti uglednih građana, vijesti o uhićenjima, izvještaji sa suđenja, izbora državnih dužnosnika, radu Senata, a obavezno su sadržavale i odluke o počastima caru i dvorske vijesti od rođenja do smrti i drugih događanja u carskoj obitelji. Slijedili su izveštaji o ratovima na granicama imperije, graditeljskim poduhvatima, vjerskim svečanostima sve do događaja poput rođenja, venčanja, smrti, sportskih dešavanja.

Prestalo se sa njihovim objavljivanjem oko 330. godine nakon što je car Konstantin Veliki prebacio prijestolnicu Rimskog Carstva u „Novi Rim“ – Konstatinopolj (Carigrad).

ĐURO KARALIĆ