Europski dom Vukovar i Gimnazija Vukovar domaćini su nastavnicima iz četiri europske države u sklopu projekta “Education for democracy”

Foto: Ivan Matić

U sklopu projekta “Education for democracy” koji je dio EU projekta Erasmus +, u Vukovaru borave nastavnici iz Njemačke, Španjolske, Poljske i Finske koji u organizaciji Europskog doma Vukovar i Gimnazije Vukovar razmjenjuju iskustva na polju odgoja učenika i njihovog uključivanja u životne tokove kao demokratski odgovornih građana.

“Cilj nam je razmijeniti prakse među partnerima na polju sudjelovanja učenika u nastavnom procesu i životu škole, s posebnim osvrtom na nastavničke kompetencije za pripremu učenika za njihov život kao aktivnih demokratskih građana i budućih aktera na europskom tržištu rada”, pojasnila je izvršna direktorica Europskog doma Vukovar Dijana Antunović Lazić.

Sabine Seybold-Leonhard iz Pedagoškog instituta za profesionalni razvoj nastavnika njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz kaže kako se kroz projekt pokušalo usporediti edukacijske prakse u školama zemalja sudionika te kolika je moć profesora kao pokretačke sile učenika da budu aktivni građani u društvu.

Njezina španjolska kolegica Carmen Otero napomenula je kako među iskustva, koja bi se trebala ugraditi u buduće prakse, svakako treba uzeti i pandemiju koronavirusa koja je iznjedrila nove metode i oblike ponašanja i djelovanja.

“Moramo sjesti i razmisliti na koji način ćemo neke od svari implementirati u našoj školi, a nešto smo već počeli provoditi, poput preispitivanja na koji način funkcionira vijeće učenika”, kazao je Uroš Barjaktarević iz vukovarske Gimnazije.

Projekt “Education for democracy” s provedbom je započeo 2019. godine i nalazi se pred završetkom. Još je za održati preostala završna konferencija projekta koja će se na jesen održati u Njemačkoj.

.