Pavao Josić: Želim u Vukovaru stvoriti uvijete života po mjeri svih građana

Foto: arhiva

Vukovarski poduzetnik Pavao Josić kandidat je za gradonačelnika Vukovara na nedjeljnim lokalnim izborima. U razgovoru za portal press032.com Josić govori o razlozima svoje kandidature, koji su po njemu glavni problemi grada, kakav mu je program, kako planira riješiti nagomilane probleme… Govori i o međunacionalnim odnosima u gradu, listi Živog zida za Gradsko vijeće kao i zašto stranka na izbore izlazi samostalno.

Tko je Pavao Josić, kandidat Živoga zida za gradonačelnika Vukovara?

Ja sam poduzetnik, cijeli svoj radni vijek privatnik, sve ideje koje sam uspio realizirati, doživljavam kao osobni uspjeh, tim više što su načini i programi s kojima sam započinjao svoje projekte u okolini doživljavani kao inovacija. Vjerujem da danas mogu sa sigurnošću reći da sam prošao prirodni put razvoja u turizmu od kvartovskog kafića preko velikih restorana za masovni turizam do hotela kojeg sam izgradio u sporednoj ulici u našem gradu, koji je dobio europsku nagradu kao najinovativniji projekt u Europskoj uniji 2012 – u klasi zelene gradnje. Smatram da sam svojim životom pokazao prije svega sebi a poslije i okolini u kojoj sam djelovao da imam dovoljno vjere upornosti i inicijative da svoje zamisli provedem u djelo.

Što je to jednoga poduzetnika motiviralo da se uključi u politiku i utrku za gradonačelnika?

Činjenica da ljudi koji donose političke odluke u našem gradu nemaju nikakvih vještina, kompetencija niti životnog iskustva da bi svoja izborna obećanja sproveli u djelo. Iskustvo je pokazalo da su dosadašnji sudionici u političkim odlukama i mjerama koje su trebale pokrenutu napredak stvorili još veću blokadu i onemogućili svaki prirodni razvoj.

Koji su po Vama gorući problemi Vukovara?

Vječno rivalstvo između dvije velike stranke koje se izmjenjuju na vlasti kako na lokalnom tako i na državnom nivou, gdje im je glavni cilj poniziti i uništiti protivnika zbog čega i imamo sadašnju situaciju koja i nije mogla biti bolja, jer nikada i nije postojala iskrena i realna želja da se stvari dovedu u normalu. Zlouporaba političkih funkcija, nekompetentni ljudi na vodećim pozicijama, stranačka uhljebljivanja, nedostatak poticajnih uvjeta za razvoj gospodarstva, neosjetljivost struktura vlasti za stvarne potrebe ulagača. Nepostojanje infrastrukture koja bi privukla i potakla poduzetnike da se odluče pokrenuti poslovanje u ovome gradu i okolici.

Kakav je program Živog zida kada se govori o Vukovaru?

Program živog zida za Vukovar je stvoriti uvijete života po mjeri čovjeka, poticati gospodarstvo sa stvarnim i gospodarstvu potrebnim uvjetima koji do sada nisu bili prepoznati niti kod jednog nosioca lokalne vlasi.
Stambena problematika je visoko na našoj listi prioriteta.
Od problema grijanja gdje prepoznajemo kriminalne metode s kojima se gradska tvrtka Tehnostan služi koristeći zakonske odredbe na najgori mogući način.
Problemi vlasništva koji korisnike stavlja u nezavidan položaj i po sili zakon nameće velike troškove stanovanja bez mogućnosti odabira alternative.

Gdje planirate staviti naglasak u Vašem radu?

Gospodarstvo, stambena problematika, demografija i s njom povezani problemi.
Naglasak želimo staviti također na detektiranje stvarnih i realnih potreba tržišta i prilagodbu postojećih resursa kako bi primjereno i adekvatno odgovorili zahtjevima tržišta. Sve dosadašnje mjere koje su osim gramatičko ispravno izgovorenih floskula i beskorisnog rasipanja novčanih sredstava, samo pridonijele daljnjem padu proizvodnje, zatvaranju obrta raseljavanju radno sposobnog stanovništva koje više ne želi trpjeti teror politike na vlastitoj obitelji.

Kako gledate na dosadašnje upravljanje Vukovarom?
Faraonski način upravljanja je definicija kojim u doslovnim smislu politički i figurativno znači od despotizma, do gradnje za danas sigurni nepotrebnih monumentalnih objekata s kojim vladajuća kasta želi obilježiti svoju vladavinu da bi obmanula narod i opravdala maglovit i sumnjiv način trošenja sredstava.

Jedno od stalnih pitanja je i međunacionalna situacija u gradu. Kako gledate na
odnose Hrvata i Srba?

Odnose Srba i Hrvata vidim kao i svaki drugi oblik normalnih međuljudskih odnosa.
Svaki nazovi nesporazum o kojemu se pričali i pisalo u medijima je namjerno kreiran od strane političkih kriminalaca kojima odgovara privid napetosti da bi animirali svoje glasačko tijelo, unoseći nemir među naivne birače i šireći strah među ljudima s ciljem zadržavanje postojećeg stanje i osiguranja svojih osobnih interesa i interesa male grupe političkih profitera, koji su spremni zbog sitne koristi dugoročno činiti štetu generacijama koje dolaze.

Što možete reći o listi Živog zida za Gradsko vijeće Vukovara i kandidatima za Vaše zamjenike?

Posebno sam ponosan na listu Živog zida koja se formirala spontano, sama po sebi. Preporuka naše središnjice u Zagrebu je bila kratka i jednostavna: “složiti listu po zaslugama”. Slijedeći takve upute, na kraju se uspostavilo da mi na našoj listi imamo više vukovarskih branitelja od svih lista u gradu zajedno. Na listi su s 30% zastupljene nacionalne manjine, 40% je žena. Isto tako po 50% omjer je mlađih i starijih članova što donosi simbiozu koja se u ovoj kampanji pokazala kao savršeni omjer iskustva i mladalačke energije.

Kakav Vukovar vidite za četiri godine ako postanete gradonačelnik?
Vukovar, grad u kojemu će riječ prilika i mogućnost ući u svakodnevnu uporabu. Grad u kojemu će poslodavci vapiti za radnicima. Mjesto o kojemu će mlade obitelji razmišljati o poželjnoj lokaciji za zasnivanje svoje obitelji.

Zašto Živi zid izlazi sam na izbore?
Sami, izlazimo prije svega jer želimo kao stranka i ogranak dobiti povratnu informaciju, kolika je potpora našoj stranci među biračima, da li uopće imamo kritičnu masu s kojom bi mogli djelovati u skladu s našim načelima. Sama činjenica da smo u predizbornim pregovorima od potencijalno zainteresiranih stranaka koje su u nama prepoznale kvalitetnog partnera i u startu nam ponudili vrlo laskave funkcije, odbijena bez razmišljanja govori da nas suradnja sa „iskusnim“ političkim strankama ne zanima prvenstveno, jer ne vjerujemo da im je istinski stalo niti da imaju dovoljno političke potpore svojih nadređenih da se stvari promjene u korijenu.