Ove godine biti će dodijeljeno preko 130 stanova u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ured državne uprave nastavljaju i dalje s stambenim zbrinjavanjem osoba koje su podnijele zahtjev za rješavanje stambenoga pitanja. Prema najavama predstojnika Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije Gorana Bošnjaka i ove godine će biti podjeljeno više stanova. Pri tome se najveći dio osoba na listama za stambeno zbrinjavanje nalazi u Vukovaru.

„Za ovu godinu odobrena su nam 82 stana na području Vukovara. Imamo informaciju da će uz tu brojku biti nam dodijeljeno još 50 stanova. Građani koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje biti će pozivani prema redoslijedu na listi koja je objavljena na stranicama Ureda“, rekao je Bošnjak.

Podsjeća i kako je prošle godine preko Ureda građanima podijeljeno 150 stanova. Međutim, na listi za stambeno zbrinjavanje nalazi se i dalje preko 700 osoba tako da će ovaj posao potrajati još godinama. Međutim, niti dalje nema rješenja za desetine praznih stanova čiji korisnici žive izvan Vukovara. Javlja se i problem što neki građani odbijaju ponuđene stanove jer su nedovoljne kvadrature. Upravo stoga Bošnjak podsjeća kako je neophodno da se prethodno posavjetuju jer ukoliko odbiju ponuđeni stan prijeti im opasnost da budu izbrisani s liste za stambeno zbrinjavanje.

„Bolje je uzeti i manji stan, a onda gledati da ga se nekako zamijeni“, rekao je Bošnjak.

IVAN MATIĆ