Otvoreno pismo vukovarskih poduzetnika čelnicima Hrvatske

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Udruženje obrtnika Vukovar obratilo se otvorenim pismom predsjednici Hrvatske kao i predsjednicima Sabora i Vlade RH u kojem ukazuju na teško stanje u vukovarskom gospodarstvu. Otvoreno pismo, koje je potpisano od strane Inicijativnog odbora za predlaganje i provedbu mjera za poboljšanje položaja vukovarskog gospodarstva, prenosimo u cijelosti:

„Mi  poduzetnici grada Vukovara pitamo  se, najavljuje  li stanje u gospodarstvu grada Vukovara krah grada Vukovara, kao što su štrajkovi u Borovu najavili krah Jugoslavije. Stanje gospodarstva Grada  krajnje je  ozbiljno, čak dramatično i traži odgovore na mnoga pitanja. Tako se pitamo, je li obnova i razvoj grada Vukovara od interesa  Republike Hrvatske? Načelno jeste, ali u stvarnosti  to  je upitno.  Zašto?  Zato što su u razdoblju od mirne reintegracije do danas nisu učinjeni  značajni napori na obnovi  i razvoju gospodarstva grada Vukovara. Obnova stambenih objekata  i infrastrukture nije bila dovoljna za revitalizaciju Grada. Ovakva konstatacija temelji se na činjenici da je stvarni broje trgovačkih društava i obrta manji za više od 50% u odnosu na predratno razdoblje, broj zaposlenika u proizvodnim u uslužnim djelatnostima je na desetini predratnog broja, visina plaća je daleko ispod prosjeka plaća u Republici Hrvatskoj. Sve to je imalo za posljedicu slabiji  povratak prognanika te iseljavanje postojećih stanovnika, pa je stvarni broj stanovnika manji za više od 50% u odnosu na razdoblje prije domovinskog rata.  Podaci su porazni. Grad gospodarski propada i pitanje je vremena kada će potpuno propasti. Iako obnovljeni objekti, prometnice i infrastruktura upućuju na drugačiji zaključak,  stvarno stanje odgovara krilatici  „Izvana gladac, a  iznutra jadac!“.

                Država je podržavala obnovu i razvoj grada Vukovara mjerama koje su utvrđene  zakonima i uredbama i to: Zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara, Zakonom o porezu na dobit ( oslobođenje od plaćanja poreza na dobit ),  Zakonom o porezu na dohodak (oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak ), Zakonom o mirovinskom osiguranju ( povrat dijela uplaćenih obveza po osnovu mirovinskog osiguranja ). Međutim, to su mjere koje imaju ograničeni učinak jer pretpostavljaju pozitivno poslovanje i ostvarenje dobiti, ali te mjere nisu dovoljne budući da su brojne tvrtke u financijskim poteškoćama, ne ostvaruju dobit, te nije zaustavljeno daljnje propadanje tvrtki odnosno cijelog gospodarstva,  da se o njegovom razvitku  i razvitku cijelog Grada i  ne govori. Stoga su potrebne dodatne mjere koje će pojačati učinak postojećih mjera i otvoriti perspektivu cijelog Grada.

                Mi poduzetnici Grada upozoravamo na ovakvo stanje već duže razdoblje i predlažemo mjere za poboljšanje položaja i poticanje razvoja gospodarstva što je preduvjet za očuvanje Grada heroja,  njegov opstanak i daljnji prosperitet. Predložene mjere imaju za cilj očuvati postojeću razinu gospodarskih aktivnosti i otvoriti razvoj i rast gospodarstva sa zadaćom povećanja zaposlenosti za najmanje 5000 radnika do 2027. Godine.

Predložene mjere usmjerene su na:

1.Povećanje izdvajanje iz proračuna na  200 milijuna kuna godišnje  u  Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara  za razdoblje od 10 godina  u pravcu  stvaranje uvjeta za :

 1. a) zadržavanja postojeće razine poslovnih aktivnosti i zaposlenosti kroz programe:

– Sufinanciranja projekata za jačanje trajnih obrtnih sredstava u svrhu financijske konsolidacije vukovarskih tvrtki,

– Reprogramiranje postojećih kredita vukovarskih poduzetnika, uvođenje moratorija za otplatu kredita za razdoblje do 3 godine i smanjivanje kamatne stope kroz direktan aranžman HBOR-a. 

– Sufinanciranja projekata izvršenih investicijskih ulaganja  u objekte, opremu i trajna obrtna sredstva do konca 2016. godine,

– Sufinanciranja plaća postojećih  zaposlenika do prosječne plaće u RH.

 1. Širenje i razvoj postojećih tvrtki i osnivanja novih tvrtki kroz programe:
 2. a) Sufinanciranje novih razvojnih projekata usmjerenih na ulaganje u objekte, opremu i trajna obrtna sredstva,
 3. b) Sufinanciranje plaća zaposlenika po novim razvojnim projektima do prosječne plaće u RH,
 4. c) Utvrđivanje povoljne kreditne linije HBOR-a za kreditiranje novih razvojnih projekata s rokom otplate do 20 godina, počekom do 5 godina i kamatnom stopom do 2% i sustava jamstva HAMAG-Bicro-a za  podršku u dobivanju poduzetničkih kredita koje odobrava HBOR, a  za potrebe privatnog gospodarstva grada Vukovar,
 5. d) Stvaranje uvjeta za više vrednovanje tvrtki grada Vukovara prilikom rangiranja tvrtki koje sudjeluju u natječajima za bespovratne potpore iz EU fondova,
 6. e) Obvezu tvrtki u vlasništvu države da moraju preuzeti obvezu osnivanja izdvojenih jedinica – pogona u gradu Vukovaru u sklopu svojih razvojnih programa.
 7. Za provedbu ovog prijedloga mjera, također tražimo od Vlade Republike Hrvatske uključivanje predstavnika gospodarstva u upravljanje Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Na žalost, spremnost da se razmotre predložene mjere i pomogne gospodarstvu Grada je izostala i pored svih inicijativa i konkretnih zahtjeva i traženja  poduzetnika. Obavještavanje  hrvatske javnosti, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara Vlade Republike Hrvatske direktno i preko medija u Republici Hrvatskoj,  nije pobudilo interes istih za razgovor s poduzetnicima Grada niti je pokazana spremnost za pružanje doprinosa za promjenu nepovoljnog položaja  gospodarstva Grada.

                U razdoblju od ožujka do rujna ove godine, inicijativni odbor je obavijestio hrvatsku javnost i uputio je poziv predstavnicima Hrvatske izvršne vlasti za prihvaćanje inicijative za poduzimanje predloženih mjera za poboljšanje položaja gospodarstva grada Vukovara i to kako slijedi:

 • Upoznavanje hrvatske javnosti sa stanjem gospodarstva grada Vukovara putem hrvatskih medija tijekom veljače i ožujka ove godine,
 • Upućeno je pismo Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2017. god.,
 • Upućena je požurnica sa zahtjevom za odgovor na pismo upućeno Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske 25. travnja 2017. god.,
 • Upućeno je pismo ministru financija u Vladi republike Hrvatske 30. lipnja 2017. god.,
 • Upućeno je pismo ministrici Regionalnog razvoja i EU fondova 12.lipnja 2017. god.,
 • Održan je sastanak sa ministricom Regionalnog razvoja i EU fondova 4. srpnja 2017. god.,
 • Upućeni su pozivi ministrici Regionalnog razvoja i EU fondova za nastavak razgovora glede provedbe predloženih mjera 31. srpnja i 23. kolovoza ove godine.

Članovi izvršne vlasti kojima se obratio Inicijativni odbor, nisu se očitovali na zahtjeve istog niti

odgovorili  na  prijedloge za početak dijaloga o traženju načina za pomoć vukovarskom gospodarstvu. Na sastanku  ministrice Regionalnog razvoja i EU fondova i Inicijativnog odbora  održanog 4. srpnja ove godine, zaključeno je „Potrebno je donijeti mjere za poboljšanje položaja vukovarskog gospodarstva kroz Zakon  o razvoju grada Vukovara, ali i kroz druge dugoročne mjere pomoći“.  Zaključeno je također ,  novi sastanak s konkretnim prijedlozima biti će  organiziran u narednih mjesec dana, što se nažalost nije dogodilo.

                Ovim otvorenim pismom želimo upozoriti hrvatsku javnost i sve čimbenike izvršne vlastina na neosjetljivost istih  prema zahtjevima poduzetnika u cilju rješavanja poteškoća koje postoje u gospodarstvu Grada heroja i  na sva upozorenja gospodarstvenika  Grada.  Nažalost, izostaje spremnost na dijalog (nitko ne odgovara na naše pozive i molbe), a da se o pomoći i ne govori. Gospodarstvo  je garant  očuvanja i prosperiteta  Grada. U protivnom lijepo uređeni Grad će se pretvoriti u  mjesto umirovljenika i malobrojnih  turista, željnih ratnog turizma“.