Otvara se Javni poziv za bespovratne potpore poduzetnicima s područja Vukovara

Foto: Grad Vinkovci

VUKOVAR, Grad Vukovar i u 2024. godini osigurao je sredstva na ime isplata potpora vukovarskim poduzetnicima. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare na ime bespovratnih potpora osigurano je 200.000 eura iz proračuna. Intenzitet potpore je 40 do 60% sufinanciranja, ovisno o mjeri, a maksimalni iznos po poduzetniku je do 6000 eura.

Javni poziv se otvara 15. ožujka i traje do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 1. lipnja 2024. godine, pri čemu će biti sufinancirane aktivnosti kroz tri mjere. Prva mjera odnosi se na opremanje i uređenje poslovnog prostora, nabavu strojeva, uređaja, oprema, računalne opreme i računalnih programa, a za nju će sufinanciranje prihvatljivih troškova biti u najvećem postotku od 60 posto, odnosno do 6.000 eura. Druga mjera odnosi se na troškove priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina i vode. Prošle godine za ovu smo mjeru imali popriličan broj zahtjeva pa će sufinanciranje biti 50%, odnosno do 3000 eura u maksimalnom iznosu. Treća mjera odnosi se na promidžbene i edukativne aktivnosti, sufinanciranje za ovu mjeru iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno sufinancira se do 1000 eura.

I ove godine prihvatljivi su predračuni i ponude, a ponude se mogu realizirati do 15. prosinca 2024. godine, dodala je pročelnica, te objasnila kako će sredstva biti uplaćena na račun poduzetnika nakon što se ponuda realizira i nakon što se troškovi opravdaju.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv moći će se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.