OŠ Josipa Matoša iz Vukovara provodi vrijedan projekt TESI

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, koju pohađaju učenici s područja Vukovarsko-srijemske županije s različitim razvojnim teškoćama i koji se obrazuju po posebnom programu, jedina je samostalna škola takve vrste u županiji. Ta škola provodi projekt pod nazivom „TESI – prilagođeni personalizirani sustav za izradu alata za komunikaciju u socijalnoj inkluziji učenika s teškoćama u verbalnoj komunikaciji“ (TESI – Adapted Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilies“), a koji se fokusira na društvenu integraciju osoba s govornim teškoćama koje su pod rizikom od socijalne izolacije. Kako navode iz škole projekt se provodi u okviru programa Erasmus + (Ključna aktivnost 3, EACEA/07/2017), a nositelj projekta je Sveučilište u Plovdivu “Paisii Hilendarski” (Bugarska). Partneri su uz OŠ Josipa Matoša i UNED – Španjolsko sveučilište za učenje na daljinu (Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid), Sveučilište u Craiovi (Rumunjska), Sveučilište Jana Kochanowskiego u Kielcachu (Poljska), Posebna škola Mina, Craiova (Rumunjska), Udruga za edukaciju i razvoj osoba s teškoćama u razvoju Aseddedipe, Kavala (Grčka), te Posebna škola za učenike oštećenog sluha “Stoyan Belinov”, Plovdiv (Bugarska).

„Projekt je posvećen konceptualizaciji i razvoju socijalnih kompetencija nužnih za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba s govorno-komunikacijskim poremećajima, putem stvaranja adaptivnog, cjenovno prihvatljivog softvera koji će biti jednostavan za korištenje i koji će obogatiti njihove prilike za izražavanjem. Projekt odgovara na postojeće manjkavosti u poučavanju učenika s intelektualnim teškoćama iz ciljanih zemalja, na zahtjeve društva općenito te na zahtjeve ove populacije kao i njihovih obitelji. Uključivanje učenika s intelektualnim teškoćama u aktivnosti usmjerene na komunikaciju tijekom nastave, kao i kod kuće u svakodnevnom životu, jedan je od najvažnijih izazova te doprinosi inače neuspješnim pokušajima socijalne integracije takvih osoba tako što gradi i poboljšava njihove socijalne kompetencije. Socijalne kompetencije jedne su od 8 temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, neovisne su o općoj intelektualnoj sposobnosti (inteligenciji) te imaju svoju vlastitu putanju razvoja“, navodi ravnateljica škole Mirela Posarić.

Dodaje i kako je glavni cilj projekta TESI izumiti novo softversko rješenje za obučavanje i komunikaciju djece i mladih, koje će integrirati modele učenja koji bi, po prvi put, imali sposobnost obuhvaćanja multimodalnih ponašanja učenika s različitim govornim teškoćama, te im istovremeno omogućiti priliku da se izraze. Takav najsuvremeniji softver za obučavanje izrađen je po dinamičnom modelu, na temelju najsuvremenijih pristupa učenju, može se prilagoditi svakom pojedinom učeniku sa specifičnim poremećajem, a da pritom ne gubi sposobnost generalizacije na ostale ljude i kulture. Softver za učenje donijet će i mogućnost da se točno procjeni razina uključenosti učenika s teškoćama, pritom opskrbljujući institucije, kao i roditelje i ostale članove obitelji, s tehnološkim rješenjem jednostavnim za korištenje, iz područja asistivne ekspresivne tehnologije. Iako slična softverska rješenja već postoje, ona su uglavnom financijski nedostupna svim roditeljima te se prilagođavaju jednom konkretnom djetetu, za razliku od TESI softvera koji će imati mogućnost povezivanja s digitalnim repozitorijem različitih sadržaja i aktivnosti (ekspresivnih objekata) kao i mogućnost prilagodbe i proširenja područja uporabe bez dodatnih troškova. Ekspresivni objekti razvijeni u sklopu projekta bit će personalizirani, moći će ih se koristiti individualno ili grupno, osigurat će učenicima s teškoćama pristup interaktivnom učenju u učionici te nizu suportivnih vježbi, također osmišljenih softverom ili od strane roditelja koji će ih provoditi kod kuće. Softver je inače namijenjen svim vrstama institucija i organizacija te različitim stručnjacima koji rade s osobama koje imaju govorne teškoće bilo koje vrste, kao i njihovim obiteljima, odnosno članovima zajednice kojoj pripadaju.

„Tijekom provedbe projekta, softver će se koristiti u OŠ Josipa Matoša te u partnerskim školama koje obrazuju učenike s teškoćama u razvoju različite dobi i bit će dostupan na 7 jezika (engleski, bugarski, hrvatski, grčki, rumunjski, poljski, španjolski), a nakon završetka projekta i evaluacije postignutih rezultata bit će dostupan za širu populaciju. U prvoj godini provedbe bit će uključeno deset učenika čiji su se roditelji suglasili sa sudjelovanjem u projektu, dok će kasnije biti uključeni svi oni učenici koji imaju teškoća u verbalnoj komunikaciji. Posljedično, gledajući širu sliku, TESI će omogućiti različitim korisnicima, prvenstveno djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ali i starijim osobama koje imaju teškoća u verbalnoj komunikaciji zbog zdravstvenih razloga te strancima koji se prvi put susreću s određenim jezikom, da se izraze uporabom vizualnih i auditivnih sredstava, odnosno pomoći će im u komunikaciji i poboljšanju društvene integracije“, pojašnjava Posarić.

Inače, školu Josipa Matoša ove godine pohađa 63 učenika dobi od 7 do 21 godine života. Uz redovni nastavni i izvannastavni rad Škola nastoji svojim učenicima omogućiti i niz dodatni sadržaja i aktivnosti, prvenstveno rehabilitacijskih, kao što su logopedski tretman, terapija senzorne integracije, kineziterapija, slušno-integracijski trening, ali i sadržaja i aktivnosti koji unaprjeđuju rad i funkcioniranje učenika u školi i izvan nje, kao što su Univerzalna sportska škola, Terapija uz pomoć životinja, Škola plivanja. Uz projekt TESI provode i niz drugih projekata poput projekta „Čarobni san: terapija uz pomoć životinja za učenike s teškoćama u razvoju“ ( A magical dream: Animal assisted therapy for disabled students). Cilj toga projekta je unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada primjenom inovativnih metoda i tehnika rada, kao što je terapija uz pomoć životinja. Provode i projekt „TerraVita-Tolerance – Education – Responcibility – Respect – Act Vitality – Inclusion -Talent – Ability“, a partner su u projektu „Bringing Sport to Children with Special Needs“.