Održana terensko – pokazna vježba Klizište 2017.

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U organizaciji Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara održana je terensko – pokazna vježba „Klizište 2017.“. U okviru vježbe simulirana je pojava klizišta podno Gimnazije Vukovar kao i požar unutar zgrade škole.

„Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja te osposobljavanja djelatnika Gimnazije za gašenje početnog požara. Isto tako želimo provjeriti i osposobljenost, opremljenost i uvježbanost operativnih snaga sustava Civilne zaštite lokalne i regionalne razine koje bi se u stvarnom događaju operativno koristile“, rekao je predsjednik Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Mladen Kelić.

U vježbi se mogla vidjeti evakuacija učenika i nastavnog osoblja, gašenje požara u zgradi škole i sanacija požarišta, spašavanje ozlijeđenih i blokiranih učenika, trijaža ozlijeđenih i pružanje prve pomoći… U terensko-pokaznoj vježbi sudjelovali su Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar, JVP Vukovar, MUP, HGSS stanica Vinkovci, Županijski zavod za hitnu medicinu i Društvo Crvenoga križa Grada Vukovara.

Kelić je rekao kako su operativne snage s područja županije spremne i osposobljene su krizne situacije poput ovakve, a koja je s obzirom na stanje objekta realna. Inače, Gimnazija Vukovar broji 263 učenika i ima oko 60 zaposlenih. Na objektu Gimnazije mogu se vidjeti brojne pukotine radi slijeganja tla, a poznato je i kako se dvorište škole već desetak godina ne koristi. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako na području vukovara postoji veliki problem oko izgradnje potpornih zidova.

„Prema analizama stručnjaka imamo potrebe za izgradnju čak 4,5 kilometara potpornih zidova. To je posao vrijedna preko 200 milijuna kuna što Grad Vukovar sam ne može financirati“, rekao je Pavliček.