Održana proširena sjednica Strukovne grupe trgovine HGK ŽK Vukovar

VUKOVAR, Strukovna grupa trgovine Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar održala je proširenu sjednicu na kojoj je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti potrošača predstavila je Dunja Mak, pravna savjetnica u osječkom Savjetovalištu za potrošače, koje djeluje pri Udruzi za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana Potrošački forum.

U Zakonu nema puno novosti odnosno izmjena, a najvažnije su sljedeće:
– ako trgovac nije ispunio ugovor, dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana raskida ugovora,
– zabranjeno je upućivati pozive i/ili poruke telefonskim putem potrošačima koji su se upisali u registar potrošača, a ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje telefonskim putem (navedeni registar vodit će se pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti),
– u slučaju sklapanja ugovora o uslugama na daljinu telefonskim putem, trgovac je dužan potrošaču dostaviti ponudu na trajnom mediju tako da nedvojbeno bude moguće utvrditi trenutak zaprimanja ponude; taj ugovor smatra se sklopljenim kad potrošač potpisanu ponudu ili pisani pristanak pošalje trgovcu,
– akcijska prodaja više nije ograničena na 30 dana,
– obveza je trgovca istaknuti staru i novu cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, osim kada ne traje dulje od tri dana i u slučaju prodaje na daljinu (telefon, Internet i sl.) i izvan poslovnih prostorija trgovca (na kućnom pragu, prezentacijama i sl.),
– oglašavanje sezonskih sniženja tijekom dvaju razdoblja (zimsko od 27. prosinca i ljetno od 1. srpnja) u trajanju od 60 dana,
– za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500kuna, trgovac je dužan potrošaču ispostaviti ponudu na trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak, a teret dokaza o ispostavljanju ponude je na trgovcu, navela je Dunja Mak.

Nazočni trgovci izrazili su nezadovoljstvo u vezi s pojedinim prestrogim zakonskim odredbama usmjerenima na trgovce. Raspravljalo se i o mogućnosti inicijative koju bi poduzela HGK, da se određene sporne zakonske odredbe izmijene u korist trgovaca, ako se takav prijedlog usvoji tijekom neke od budućih javnih rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti potrošača.

Na sjednici je izabrano i Vijeće Strukovne grupe trgovine, koje sada čine tvrtke: Vinkoprom d. o. o. Vinkovci, Boso d. o. o. Vinkovci, Velepromet Vukovar d. o. o., A&A d. o. o. Vukovar, Vigus d. o. o. Vinkovci, Briliant d. o. o. Vinkovci, Akord d. o. o. Županja i Harmonija Vrljić d. o. o. iz Vinkovaca. Izabran je predsjednik iz tvrtke Vinkoprom d. o. o., Leon Piperković i zamjenik predsjednika iz tvrtke Vigus d. o. o., Dražen Božić.

ĐURO KARALIĆ