Obnovljena Ulica solidarnosti u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U sklopu radova na obnovi prometnica u gradu obnovljena je Ulica solidarnosti koju je obišao gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa suradnicima.

„Situacija s infrastrukturom u gradu je vrlo složena. Razlog tome je veliki broj projekata koji su u tijeku, a bilježe se i veliki problemi s dinamikom izvođenja. Ulica solidarnosti je projekt koji je 100 posto financirao grad i tu s iznosom većim od milijun kuna. Prometnica je dužine 550 metara koja se nalazi na Sajmištu i koju smo, zbog lošeg stanja kolnika, nevezano za radove koji se odvijaju na Projektu Vukovar, sukladno planu izgradnje komunalne infrastrukture realizirali na zadovoljstvo građana“, rekao je Penava.

Kazao je i kako je riječ o detaljnoj sanaciji prometnice tako da se radio kompletan nosivi sloj, novi asfalt, zatvoreni sustav oborinske odvodnje te horizontalna i vertikalna signalizacija. Govoreći o radovima zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako je Grad  za komunalnu infrastrukturu osigurao u proračunu 3,5 milijuna kuna za nogostupe, 3 milijuna za udarne rupe i 6 milijuna kuna za nerazvrstane ceste. Istakao je kako gradske vlasti očekuju da će tijekom ove godine, u sklopu Projekta Vukovar, minimalno desetak ulica biti sanirano i pušteno u promet.