Obnovljena kapela sv. Roka u Vukovaru

Foto: www.vukovar.hr

VUKOVAR, Prema informacijama iz Grada Vukovara obnovljena je kapela sv. Roka koja je izgrađena u 18. stoljeću. Kapela je skladno uklopljena u dvorski kompleks Eltz iako je nastala prije dvora i nije njegov sastavni dio. Građena je 1740. godine kao zavjetna (kužna) kapela, a ujedno i kao filijalna crkva za njemačke naseljenike u tom dijelu grada.

„Sanacija kapele financirana je sredstvima Grada Vukovara, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture kroz Programe financiranja zaštite kulturnih dobara u iznosu od 520.000,00 kuna. Radovi su se izvodili u 3 faze, započeli su u 2017., a završeni su u 2020. godini. Na radove utrošeno nešto više od 900.000 kuna. Ponosimo se našom kulturnom i povijesnom baštinom kojom razvijamo turistički identitet grada Vukovara – bisera Dunava“, navodi se na Facebook profilu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave.