Donesena Odluka o dopuštanju rekreativnog ribolova na području Vukovara

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Stožer civilne zaštite Grada Vukovara na današnjoj izvanrednoj sjednici donio je Odluku o odobrenju rekreativnog ribolova za članove Zajednice Športsko – ribolovnih udurga Vukovar i ostalih rekreativnih ribolovaca.na svim ribolovnim područjima kojima upravlja Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar, osim ribolovnih voda Grabovo i staro korito rijeke Vuke.

U odluci se navodi kako s obzirom da Zajednica športsko-ribolovnih udruga Vukovar ima velik broj članova i na području drugih općina i gradova na zahtjev Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar, ribolovne vode Grabovo i staro korito rijeke Vuke ostaju zatvorene dok se ne ukine Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kako ti članovi ne bi bili u neravnopravnom položaju s obzirom na ostale članove.

Svim osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene STROGO je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova.

Rekreativni ribolov obavlja se isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost, u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima Statuta, Gospodarske osnove i odluka Skupštine Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

Zabranjen je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripremanja hrane na vodama na kojima je dozvoljen ribolov. Jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto za obavljanje ribolova.

Svaki ribolovac dužan je imati svoju dodatnu opremu za obavljanje ribolova. Svaki ribolovac odgovoran je za poštivanje gore navedenih mjera i svih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite RH. Kontrolu poštivanja odredbi provodit će civilna zaštita, policija i ribočuvarska služba Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar. U slučaju nepoštivanja gore navedenih pravila, osobe će biti prijavljene, udaljene s ribolovne vode te snositi sankcije propisane zakonom.