Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, U Palači Srijem je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. studenoga, Županijski tim Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji održao sastanak na kojem je bilo riječi stanju u županiji i Hrvatskoj danas kada je riječ o borbi protiv nasilja nad ženama. Na sastanku je rečeno kako je nasilje nad ženama i dalje globalni društveni problem te da je na njemu potrebno raditi u sinergiji svih institucija i ustanova koje su uključene u ovu problematiku kako bi rezultati bili pozitivni.

„Prema podatcima PU vukovarsko – srijemske u tekućoj godini, u odnosu na prvih deset mjeseci 2020. godine, bilježimo pad kada je riječ o prekršajima i kaznenim djelima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“, rekla je Ivana Sučić iz udruge B.a.B.e. i voditeljica Županijskog tima.

Govoreći na ovu temu rekla je i kako je od 1. srpnja 2021. godine u Kazneni zakon uvedena i osvetnička pornografija te da je od tada, području PU vukovarsko – srijemske, evidentirali jedan takav slučaj. Prema njenim riječima pokušavaju osvijestiti sve koji se bave ovom problematikom da je riječ o kaznenom djelu .

„Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava no, ipak, najveći broj nasilja ostaje neregistriran. Treba znati i kako statistički podatci ne prikazuju uvijek realno stanje“, rekla je Sučić koja je poručila svim ženama žrtvama obiteljskog nasilja da i onda kada misle da nema izlaza da im se obrate za pomoć jer izlaza uvijek ima.

Istim povodom politolog Dean Šarčević iz udruge B.a.b.e. održao je za članove i članice tima online predavanje pod nazivom Online nasilje prema ženama. Prema riječima Šarčevića ovo je prilično nepoznata tema i za stručnjake koji se bavi temom nasilja te da je zato važno da se što više educiramo i to ne samo osobe oko ovoga problema nego i cijela javnost.