Nastavlja se obnova komunalne infrastrukture

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava potpisao je danas s direktorom osječke tvrtke „Gradnja“ Berislavom Šmitom ugovor o izvođenju radova na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste u ulici Stjepana Supanca u Vukovaru. Kako je rekao Penava potpisani ugovor nastavak je obnove komunalne infrastrukture iz protekle godine.

„U ovom projektu radi se o obnovi ceste u duljini od 400 metara. Cesta će se rekonstruirati i dobiti novi nogostup, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju kao i javnu rasvjetu“, rekao je Penava.

Pojašnjeno je da je objekt kolničke konstrukcije od oko 2200 kvadratnih metara, a pješačka staza 400 kvadratnih metara. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko milijun kuna, a predviđeni rok za završetak radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao.

„Drago nam je što ćemo i ove godine nastaviti istim tempom kao i prošle kada govorimo o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Tijekom 2016. godine planiramo uložiti oko 15 milijuna kuna u sanaciju cesta i oko 4 milijuna kuna u sanaciju nogostupa“, rekao je dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček govoreći o planovima u tekućoj godini.

PRESS 032