Najavljena isplata božićnica za vukovarske umirovljenike, socijalno ugrožene i korisnike pučke kuhinje

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Grad Vukovar će povodom blagdana Božića, a sukladno proračunskim mogućnostima, i ove godine isplatiti božićnicu za umirovljenike s prebivalištem na području grada Vukovara čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ne prelaze 2.500 kuna. U proračunu Grada Vukovara za 2020. god. osigurana su sredstva u iznosu od 550.000 kuna za navedeno pravo. Pravo na božićnicu za umirovljenike isplatiti će se umirovljeniku s prebivalištem na području grada Vukovara čija ukupna tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima (u daljnjem tekstu: mirovinska primanja) u mjesecu prije isplate ovog prava ne prelazi iznos od 2.500 kuna.

Pravo na božićnicu za umirovljenike isplatit će se na slijedeći način:

  • 250,00 kn korisnicima mirovinskog primanja do 1.000,00 kn
  • 200,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 1.000,01 do 1.500,00 kn
  • 150,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 1.500,01 do 2.000,00 kn
  • 100,00 kn korisnicima mirovinskog primanja od 2.000,01 do 2.500,00 kn

Isplata prava na božićnicu za umirovljenike vršit će se u poslovnicama FINA-e u razdoblju od 03. prosinca 2020. god. do 31. siječnja 2021. godine.           

Grad Vukovar, kao i prethodnih godina, a povodom nadolazećeg blagdana Božića, isplatit će jednokratnu novčanu naknadu (božićnicu) korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Vukovara u iznosu od 250,00 kunapo korisniku (samac/obitelj) za 240 korisnika. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 60.000 kuna. Navedeno pravo isplatit će se u poslovnicama FINA-e u razdoblju od 15. prosinca 2020. god. do 31. siječnja 2021. godine.

Korisnici Pučke kuhinje jedni su od najugroženijih skupina ljudi te će Grad Vukovar u vrijeme božićnih blagdana darivati navedene korisnicime u naravi u vidu prigodnih poklon paketa hrane i osnovnih higijenskih potrepština. U Pučkoj kuhinje u Vukovaru ima 75 korisnika u mjesecu studenom. Kako broj korisnika Pučke kuhinje nije stalan i varira iz mjeseca u mjesec, naručit će se 80 prigodnih paketa za božićne blagdane u vrijednosti od 200 kuna, a ukoliko se dogodi da ostane viška paketa, ravnomjerno će se raspodijeliti svim korisnicima Pučke kuhinje. Iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za ovu vrstu pomoći izdvojeno je 16.000 kuna.

Podjela navedenih paketa vršit će se u prostorijama Pučke kuhinja u Vukovaru u razdoblju od 21. do 23. prosinca 2020. god.