I u Babinoj Gredi se osniva muzej

BABINA GREDA, Nakon nedavno osnovanog muzeja Cvelferije sa sjedištem u Drenovcima, na pomolu je osnivanje još jednog muzeja, ovoga puta u najzapadnijem dijelu Vukovarsko-srijemske županije, Babinoj Gredi.

Povodom osnivanja muzeja u Babinoj Gredi općinske vlasti pozivaju sve mještane toga sela na akciju sakupljanja potrebne muzejske građe kroz donacije nošnji, starih tekstilnih predmeta, starog namještaja, oruđa, starih fotografija i slika, dokumenata i ostalh predmeta.

Akcija će trajati tijekom studenog i prosinca, a svi zaintersirani mogu se javiti u zgradu općine ili na telefon 032 85 44 00.

Đuro Karalić

Foto: babinagreda.hr