Ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru predstavio rad arhiva

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Pod nazivom „Uloga i važnost Državnog arhiva u Vukovaru u čuvanju pisane i ostale arhivske i kulturne baštine Vukovarsko-srijemske županije” predavanje je u sklopu programskog ciklusa „Kulturni četvrtak“ održao ravnatelj Državnog arhiva Vukovar Petar Elez. Bila je ovo prilika da Elez kaže više o ulozi arhiva u prikupljanju, čuvanju i obradi, sređivanju i zaštiti arhivske građe u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Istakao je kako je arhiv dio zajednice te da su zajedno s muzejima, knjižnicama i drugim ustanovama realizirali niz izložbi i predavanja. Podsjetio je i kako je prije dva mjeseca u Vukovaru otvorena nova zgrada Državnoga arhiva koja je građena i opremljena prema najmodernijim standardima arhivske struke.

„U zgradu Državnoga arhiva u Vukovaru biti će smješteno gradivo Vukovara i većeg dijela županije, dok će u novoj zgradi sabirnog centra u Vinkovcima biti smješteno uglavnom gradivo grada Vinkovaca“, rekao je Elez.

Dodao je i kako je s ovim objektima sada naglasak stavljen na preseljenje i obradu arhivske građe. Napomenuo je i kako sve više građana dolazi u arhiv radi istraživanja arhivskog gradiva, a u planu je i uspostaviti i suradnju s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar.

„Dajemo sve od sebe da zgradu u Vukovaru stavimo u pogon kako bi bila što dostupnija javnosti, ponajprije putem različitih predavanja“; istakao je Elez.